Erfgoeddag 2024

De Vlierbes was medeorganisator van de jaarlijkse Erfgoeddag, dit jaar rond het thema ‘THUIS’ en opgezet door vrijetijdsorganisatie VAART, die plaatsvond op zondag 21 april. Een vijftiental kunstenaars uit Beerse namen deel aan de tentoonstelling ‘Kunstenaars komen thuis in Beerse’ en exposeerden ieder drie van hun werken. Zowel de vooropening op donderdag 18 april als Erfgoeddag zelf brachten heel wat kunstliefhebbers samen in de tentoonstellingsruimte van ’t Heilaar en Transfo 2340.

Midden de jaren 80 ontstond in Beerse een bloeiende amateurkunstenaarsvereniging onder de naam GOA. Mede onder impuls van De Vlierbes stelden zij enkele jaren na elkaar hun werken met veel succes tentoon, onder meer in parochiezaal Lambeer. Er werden bij die gelegenheid ook drie jaarkalenders met reproducties van hun kunstwerken uitgegeven. Na 40 jaar verwelkomden we onze lokale kunstenaars opnieuw in een gevarieerde en boeiende expo. Onder het motto ‘Kunstenaars komen thuis in Beerse’ konden we uitpakken met het veelzijdige talent dat we in Beerse in huis hebben.

Het resultaat was een boeiende en gevarieerde tentoonstelling in de tentoonstellingsruimte van het Heilaar en Transfo 2340. Zowel fotografie, schilderkunst als beeldhouwkunst kwamen aan bod. De expo liet goed zien hoe dezelfde ambachtelijke technieken en gezamenlijke inspiratiebronnen toch tot heel diverse resultaten kunnen leiden. Ruim 200 kunstliefhebbers maakten tijdens Erfgoeddag of een van de twee daaropvolgende zondagen kennis met de kunstenaars en hun kunstwerken aan de hand van de begeleidende teksten, die in een fraaie catalogus waren verzameld. Daarin werd ook de Erfgoedapp toegelicht, waarmee men op eigen houtje een van de drie uitgestippelde wandelingen in de gemeente kan afleggen: de René Van Steenbergenroute, de Beeldenroute of de Jan Vaerten-fietsroute. Ze starten alle drie aan het GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 35 in Beerse. Een folder van deze drie routes is verkrijgbaar aan de balie van VAART in de bibliotheek (zie www. vaartbeerse.be voor de openingsuren).