St-Lambertuskerk

Gebouw

De oudste historische vermelding van Beerse dateert van 1187 en betreft onze kerk. De patroonheilige, Sint- Lambertus, was één van de belangrijkste bisschoppen die in de 7de-8ste eeuw Taxandrië of onze huidige Kempen bekeerden. De feestdag van de H. Lambertus is op 17 september en de zondag daarop wordt Beerse-kermis gevierd. De kerktoren zoals we hem nu nog kennen, stond er al in de 15de eeuw, maar dan zonder de hoge spits; die kwam er pas in 1888. De oude kerk stond ten oosten van de toren.

Omdat de bevolking erg toegenomen was, besliste men in 1906 om een nieuwe en grotere kerk te bouwen. Het koor werd tegen de zuidgevel van de toren aangebouwd en het schip in westelijke richting. Tijdens de bouwwerken in 1908 stonden de twee kerken er tegelijkertijd met de toren in het midden. Na de inwijding van de nieuwe kerk op 17 februari 1909 werd de oude kerk afgebroken. De gedenksteen van de inwijding bevindt zich rechts van de inkom. De Sint-Lambertuskerk is een neogotische kerk met een driebeukig schip. Het overvloedig gebruik van baksteen valt op in het interieur. Links van de inkom staat een achthoekige doopkapel (nu Mariakapel). In 1999 werd de kerk een beschermd monument.

Pastoors

Tot 1776 vormden Beerse en Vosselaar één parochie onder het beheer van de norbertijner Sint-Michielsabdij van Antwerpen.

 • De eerste pastoor van Beerse na de scheiding van de parochies van Beerse en Vosselaar was Norbertus Van de Velde (pastoor van 1776 tot 1789); hij was ook de eerste bewoner van onze pastorie.
 • Michael Verborgstadt (pastoor van 1811 tot 1821) was de laatste norbertijn die door de Sint-Michielsabdij als pastoor van de Sint-Lambertuskerk werd aangesteld.
 • Joannes Brems (pastoor van 1821 tot 1864) was de eerste pastoor van onze kerk die door het Bisdom werd aangesteld. Hij liet het schip van de oude kerk verbreden.
 • Joannes Baptist Mers (pastoor van 1864 tot 1866).
 • Adriaan Bisschops (pastoor van 1866 tot 1903) liet in 1899 een gasthuis aan de huidige Gasthuisstraat bouwen en haalde de zusters Ursulinen van Gierle naar Beerse. Naar hem werd de Bisschopslaan genoemd.
 • Louis Snels (pastoor van 1903 tot 1928) liet de nieuwe kerk bouwen.
 • Jozef Vandepoel (pastoor van 1929 tot 1959) liet centrale verwarming in de kerk aanleggen.
 • Alex Verwimp (pastoor van 1959 tot 1976) liet nieuwe ramen plaatsen.
 • Jozef Verlooy (pastoor van 1977 tot 2002) liet de kerk restaureren in 1981, een nieuw parochiecentrum (Lambeer) bouwen in 1984 en een nieuw orgel installeren in 1990.
 • Jef Van Looveren (pastoor van 2002 tot 2006) liet de kerk in 2005 restaureren.
 • Hilaire De Cooman (pastoor sinds 2006).

Vraag

Maak een tekening van een windroos en van het grondplan van de twee kerken en de toren zoals die er stonden tijdens de bouw van de nieuwe kerk in 1907-1909.

(Zie: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 16n 1, Kanton Turnhout, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 1997, p. 28.)

Bronnen

Jos GEERTS, Bijdrage tot de Geschiedenis van Beerse. Onze Historische Gebouwen. Beerse, z.d., p. 3-32.

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 16n 1, Kanton Turnhout, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 1997, p. 27-30.

Hektor JANSEN, De Sint-Lambertuskerk te Beerse, in Beerse. Historische gebouwen, brochure uitgegeven door het gemeentebestuur van Beerse naar aanleiding van Open-Monumentendag 1990.

Leo DIGNEF, Sint-Lambertuskerk als monument beschermd, in Driemaandelijks contactblad van De Vlierbes, jaargang 21, nr. 78 (september 1999), p. 6.