Tijdschrift

Het etiket op uw tijdschrift bevat naast uw naam en adres bovenaan ook een jaartal. Hieraan kunt u zien of u reeds ingetekend hebt voor het volgende jaarboek (uw lidmaatschap). Zo betekent 2005, 2006 enz. dat u reeds betaald hebt voor het jaarboek, dat  in oktober van het overeenkomstige jaar gepubliceerd wordt. Iedereen mag artikels insturen voor het tijdschrift. Zenden naar Jos Helsen, Zuidstraat 25, 2340 Beerse, telefoon 014-61 12 86.  De redactie beslist zelf wat ze laat verschijnen. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn tekst.

Op deze pagina kan een overzicht worden geraadpleegd van alle door ons gepubliceerde artikelen in het driemaandelijkse tijdschrift over de periode van 1979 tot en met heden. Druk op onderstaande knop om het register in doc-formaat te downloaden. Om te zoeken naar trefwoorden kan gebruik worden gemaakt van de zoekfunctie in het programma MSWord (MS Office).

download