Bestuur

Contact

Bestuursleden

voorzitter
Guido Theunissen, Steenovenstraat 41, 2340 Beerse, voorzitter@devlierbes.be

ondervoorzitter
Stan Geysen, Merksplasseweg 68, 2340 Beerse, ondervoorzitter@devlierbes.be

secretaris
Inge Helsen, Sint-Hubertusstraat 3, Beerse, secretaris@devlierbes.be

penningmeester
Dirk Royens, Oostmalseweg 25, Beerse, penningmeester@devlierbes.be

communicatieverantwoordelijke
Ruben Verheyen, Tanseleerstraat 1, 2340 Beerse, communicatie@devlierbes.be

websitebeheerder
Jochem Baas, Veststraat 15, 2490 Balen, baasrademaekers@gmail.com

beheerder museumreserves
Jozef Boeckx, Busselen 1, bus 1, Beerse

projectleider digitalisering beeldmateriaal en inventarisatie
Paul Cuynen, Grote Beekstraat 7, Beerse

archivaris
Ludo Dierckx, Steenovenstraat 43, Beerse

marktleider
Viktor Roefs, Kattespoelstraat 153, Beerse

seniorenpreses
Jan Nagels, Pastoriestraat 8, Beerse

Louisa Bolckmans-Michielsen, erebestuurslid, Stenen Brug 1, bus 1, Beerse
Herman Cautereels, erebestuurslid, Smisstraat 6, Beerse
Leo Dignef, erevoorzitter, Pastoriestraat 37, Beerse
Remi Frederickx, erebestuurslid, Boudewijnstraat 8, bus 216, Beerse
Jos Helsen, eresecretaris, Gasthuisstraat 62, Beerse
Fer Keustermans, erebestuurslid, Kattespoelstraat 23, Beerse
Ronny Marannes, Lange Kwikstraat 22, Beerse
Juliette Mertens-Van Ermengem, erebestuurslid, Hoogstraat 33, bus 8, Vlimmeren
Hortense Mostmans, erebestuurslid, Lijsterstraat 12, Beerse
Jan Oostvogels, erevoorzitter, commissaris Heemkunde Gouw Antwerpen, Hei-einde 39, Vlimmeren
Jos Peeters, Busselen 23, Beerse
Johan Poels, Vinkenpad 5, Beerse
Dirk Proost, Abtsheide 21, Beerse
Leo Struyven, erebestuurslid, Houtseweg 64, Beerse
Simonne Torfs-Woestenborghs, erebestuurslid, Renier Sniedersstraat 4, Beerse
Werner Van Den Bogaert, Heibergstraat 50, Beerse
Leo Van den Broeck, Turnhoutseweg 29, Beerse
Maria Van Loon-Bastiaensen, erebestuurslid, De Orchidee, Boudewijnstraat 2, Beerse
Jan Van Nyen, erebestuurslid, Kerkenhoek 13, Vlimmeren
Hubert Willems, Driesplein 26, Beerse

Bestuursmedewerkers

Peter Braeken
Jos Buyens
Patrick Cocx (voorzitter Smulderianen)
Willy Daemen
Jef De Reese
Goedele Durnez
Jan Eyckens
Riet Geerts
Jean Jans
May Lanslots
Francine Laurijssen
Ludo Mampay
Raymond Pardon
Hilde Raeves (Smulderianen)
Veva Raeves
Jozef Robben
Joseé Thielemans
Monique Thijs
Michel Urkens
Yolande Van Aerden
Renilde Van Echelpoel
Frans Vanmechelen
Marcel Van Meir
Erik Vercammen (Smulderianen)
Jan en An Willemsens-Dries (Smulderianen)
Staf Wynants

Overleden erebestuursleden

Jos Bastiaensen, erebestuurslid
Jef Bolckmans, erepenningmeester
Jos Bols, erebestuurslid
Alex Boogmans, erebestuurslid
René Braekmans, erebibliothecaris
Leon Daneels, erebestuurslid
Henri De Jongh, erebestuurslid
Elza Doemen, erebestuurslid
Jos Geerts, erebestuurslid
Hektor Jansen, erevoorzitter
Karel Loomans, erebestuurslid
Chris Meyers, erebestuurslid
Maria Ooms-Van Loco, erebestuurslid
Bert Poels, erebestuurslid
Alfons Prinsen, erepenningmeester
Emiel Snels, erebestuurslid
Frans Sprangers, erebestuurslid
Camiel Van Houten, erebestuurslid
André Van Nyen, erebeschermheer van Heemkundig Museum Tempelhof
René Van Steenbergen, erebestuurslid
Karel Willemsens, erebestuurslid