Bestuur

Algemeen e-mailadres

klik op info@devlierbes.be om een e-mail te sturen naar ons algemene e-mailadres

Bestuursleden

voorzitter
Theunissen Guido, Steenovenstraat 41, 2340 Beerse, voorzitter@devlierbes.be

ondervoorzitter
Geysen Stan, Merksplasseweg 68, 2340 Beerse, ondervoorzitter@devlierbes.be

secretaris
Inge Helsen, Sint-Hubertusstraat 3, Beerse, secretaris@devlierbes.be

penningmeester
Dirk Royens, Oostmalseweg 25, Beerse, penningmeester@devlierbes.be

communicatieverantwoordelijke
Verheyen Ruben, Tanseleerstraat 1, 2340 Beerse, communicatie@devlierbes.be

websitebeheerder
Baas Jochem, Veststraat 15, 2490 Balen, baasrademaekers@gmail.com

beheerder museumreserves
Jozef Boeckx, Busselen 1, bus 1, Beerse

projectleider digitalisering beeldmateriaal en inventarisatie
Paul Cuynen, Grote Beekstraat 7, Beerse

archivaris
Ludo Dierckx, Steenovenstraat 43, Beerse

marktleider
Victor Roefs, Kattespoelstraat 153, Beerse

seniorenpreses
Jan Nagels, Pastoriestraat 8, Beerse

Louisa Bolckmans-Michielsen, erebestuurslid, Stenen Brug 1, bus 1, Beerse
Herman Cautereels, erebestuurslid, Smisstraat 6, Beerse
Leo Dignef, erevoorzitter, Pastoriestraat 37, Beerse
Remi Frederickx, erebestuurslid, Boudewijnstraat 8, bus 216, Beerse
Jos Helsen, eresecretaris, Gasthuisstraat 62, Beerse
Fer Keustermans, erebestuurslid, Kattespoelstraat 23, Beerse
Ronny Marannes, Lange Kwikstraat 22, Beerse
Juliette Mertens-Van Ermengem, erebestuurslid, Hoogstraat 33, bus 8, Vlimmeren
Hortense Mostmans, erebestuurslid, Lijsterstraat 12, Beerse
Jan Oostvogels, erevoorzitter, commissaris Heemkunde Gouw Antwerpen, Hei-einde 39, Vlimmeren
Jos Peeters, Busselen 23, Beerse
Johan Poels, Vinkenpad 5, Beerse
Alfons Prinsen, erepenningmeester, Vrijwilligersstraat 29, Beerse
Dirk Proost, Abtsheide 21, Beerse
Frans Sprangers, erebestuurslid, Molenberg 3, Beerse
Leo Struyven, erebestuurslid, Houtseweg 64, Beerse
Simonne Torfs-Woestenborghs, erebestuurslid, Renier Sniedersstraat 4, Beerse
Werner Van Den Bogaert, Heibergstraat 50, Beerse
Leo Van den Broeck, Turnhoutseweg 29, Beerse
Maria Van Loon-Bastiaensen, erebestuurslid, Gasthuisstraat 38, Beerse
Jan Van Nyen, erebestuurslid, Kerkenhoek 13, Vlimmeren
Hubert Willems, Driesplein 26, Beerse

Bestuursmedewerkers

Peter Braeken, Jos Buyens, Patrick Cocx, Willy en Renilde Daemen-Van Echelpoel, Jef De Reese, Goedele Durnez, Jan Eyckens, Jean Jans, May Lanslots, Francine Laurijssen, Ludo en Riet Mampay-Geerts, Raymond Pardon, Hilde Raeves, Veva Raeves, Jozef Robben, Josée Thielemans, Monique Thijs, Michel Urkens, Yolande Van Aerden,  Rita Van Deun, Frans Vanmechelen, Marcel Van Meir, Erik Vercammen, Jan en An Willemsens-Dries, Staf Wynants.

Overleden erebestuursleden

André Van Nyen, erebeschermheer van Heemkundig Museum Tempelhof
Hektor Jansen, erevoorzitter
Jef Bolckmans, erepenningmeester
Jos Bastiaensen, erebestuurslid
Jos Bols, erebestuurslid
Alex Boogmans, erebestuurslid
René Braekmans, erebestuurslid
Leon Daneels, erebestuurslid
Henri De Jongh, erebestuurslid
Elza Doemen, erebestuurslid
Jos Geerts, erebestuurslid
Karel Loomans, erebestuurslid
Chris Meyers, erebestuurslid
Albert Poels, erebestuurslid
Emiel Snels, erebestuurslid
Camiel Van Houten, erebestuurslid
Maria Van Loco, erebestuurslid
René Van Steenbergen, erebestuurslid
Karel Willemsens, erebestuurslid