Bestuur

Contact

Bestuursleden

voorzitter
Guido Theunissen, Steenovenstraat 41, 2340 Beerse, voorzitter@devlierbes.be

ondervoorzitter
Stan Geysen, Merksplasseweg 68, 2340 Beerse, ondervoorzitter@devlierbes.be

secretaris
Inge Helsen, Sint-Hubertusstraat 3, Beerse, secretaris@devlierbes.be

penningmeester
Dirk Royens, Oostmalseweg 25, Beerse, penningmeester@devlierbes.be

communicatieverantwoordelijke
Ruben Verheyen, Tanseleerstraat 1, 2340 Beerse, communicatie@devlierbes.be

websitebeheerder
Jochem Baas, Veststraat 15, 2490 Balen, baasrademaekers@gmail.com

beheerder museumreserves
Jozef Boeckx, Busselen 1, bus 1, Beerse

projectleider digitalisering beeldmateriaal en inventarisatie
Paul Cuynen, Grote Beekstraat 7, Beerse

archivaris
Ludo Dierckx, Steenovenstraat 43, Beerse

marktleider
Viktor Roefs, Kattespoelstraat 153, Beerse

seniorenpreses
Jan Nagels, Pastoriestraat 8, Beerse

Buyens Jos, Tulpenstraat 1, 2340 Beerse
Dignef Leo, Pastoriestraat 37, 2340 Beerse
Frederickx Remi, Boudewijnstraat 8, bus 216, 2340 Beerse
Helsen Jos, Gasthuisstraat 62, 2340 Beerse
Keustermans Fer, Kattespoelstraat 23, 2340 Beerse
Marannes Ronny, Lange Kwikstraat 22, 2340 Beerse
Mertens-Van Ermengem, Juliette, Houtseweg 33, bus 2, 2340 Beerse
Mostmans Hortense, Lijsterstraat 12, 2340 Beerse
Oostvogels Jan, Hei-einde 39, 2340 Vlimmeren
Peeters Jos, Busselen 23, 2340 Beerse
Poels Johan, Vinkenpad 5, 2340 Beerse
Roefs Victor, Kattespoelstraat 153, 2340 Beerse
Spaepen Erik, Kapellekuilstraat 18, 2340 Beerse
Struyven Leo, Houtseweg 64, 2340 Beerse
Torfs-Woestenborghs Simonne, Renier Sniedersstraat 4, 2340 Beerse
Van den Bogaert Werner, Heibergstraat 50, 2340 Beerse
Van den Broeck Leo, Turnhoutseweg 29, 2340 Beerse
Van Mierlo Bert, Pioenstraat 18, 2340 Beerse
Willems Hubert, Driesplein 26, 2340 Beerse

Bestuursmedewerkers

Braeken Peter
Daemen Willy
De Reese Jef
Durnez Goedele
Eyckens Jan
Jans Jean
Laurijssen Francine
Mampay-Geerts Ludo en Riet
Pardon Raymond
Raeves Veva
Robben Jozef
Thielemans Josée
Thijs Monique
Urkens Michel
Van Aerden Yolande
Van Echelpoel Renilde
Vanmechelen Frans
Van Meir Marcel
Verheyen Ruben
Wynants Staf

Erebestuursleden

Jos Boeckx, erebestuurslid (2001)
Paul Cuynen, erebestuurslid (2010)
Ludo Dierckx, erearchivaris (2006)
Leo Dignef, erevoorzitter (2003)
Remi Frederickx, erebestuurslid (2005)
Stan Geysen, erebestuurslid (2013)
Jos Helsen, eresecretaris (1999)
Fer Keustermans, erebestuurslid (2012)
Hortense Mostmans, erebestuurslid (2004)
Jan Nagels, erebestuurslid (1993)
Jan Oostvogels, erevoorzitter (2001)
Jos Peeters, erebestuurslid (2022)
Johan Poels, erebestuurslid (2019)
Vic Roefs, erebestuurslid (2018)
Leo Struyven, erebestuurslid (2008)
Werner Van den Bogaert, erebestuurslid (2022)
Juliette Van Ermengem, erebestuurslid (2007)
Simonne Woestenborghs, erebestuurslid (2009)

Overleden erebestuursleden

Jos Bastiaensen, erebestuurslid
Jef Bolckmans, erepenningmeester
Louisa Bolckmans-Michielsen, erebestuurslid
Jos Bols, erebestuurslid
Alex Boogmans, erebestuurslid
René Braekmans, erebibliothecaris
Herman Cautereels, erebestuurslid
Leon Daneels, erebestuurslid
Henri De Jongh, erebestuurslid
Elza Doemen, erebestuurslid
Jos Geerts, erebestuurslid
Hektor Jansen, erevoorzitter
Karel Loomans, erebestuurslid
Chris Meyers, erebestuurslid
Maria Ooms-Van Loco, erebestuurslid
Bert Poels, erebestuurslid
Fons Prinsen, erepenningmeester
Pierre Schreinemacher, erebeschermheer van Heemkundig Museum Tempelhof
Emiel Snels, erebestuurslid
Frans Sprangers, eresecretaris
Camiel Van Houten, erebestuurslid
Maria Van Loon-Bastiaensen, erebestuurslid
André Van Nyen, erebeschermheer van Heemkundig Museum Tempelhof
Jan Van Nyen, erebestuurslid
René Van Steenbergen, erebestuurslid
Karel Willemsens, erebestuurslid