Ons jaarboek 2023

In oktober 2023 willen wij u graag het 45ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift nog niet 2023 staat, hebt u nog niet ingetekend voor dit nieuwe jaarboek. Stort in dat geval zo snel mogelijk 22 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 25 euro) op het rekeningnummer BE85 3200 3569 9306, BIC-code BBRUBEBB, van vzw De Vlierbes, t.a.v. Dirk Royens, Oostmalseweg 25, 2340 Beerse, met vermelding van ‘jaarboek 2023’. Als u niet wenst dat uw naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars, kunt u dat best meteen melden bij uw betaling. We houden dan rekening met uw wens. Hartelijk dank bij voorbaat voor uw trouw aan onze vereniging! Er wordt op dit moment ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

 • Kermis in Beerse en Vlimmeren (Leo Dignef)
 • 150 jaar Brandweer Beerse 1873-2023 (Guido Theunissen, Gustaaf Kenis, Roel Pluym en Christophe Poels)
 • Historiek van 50 jaar Ambulancedienst Beerse (Willy Daemen)
 • Platina voor Remi Frederickx en Wiske Blijs (Leo Dignef)
 • Kwartierstaat van de kinderen Frederickx (Ludo Dierckx)
 • Sterke oorlogsverhalen van enkele Beersenaren (Guido Theunissen)
 • Gustave (Staf) Falque: hoe een jongeman uit Wallonië een bloeiend loodgietersbedrijf oprichtte in Beerse (Staf Willemsens)
 • Klompen- en schoenmakers in Beerse en Vlimmeren (Stan Geysen)
 • Platina voor Frans Bosch en Maria Van den Borne (Carina Willems)
 • Het Vlimmershof (Stan Geysen)
 • De familie Francart en haar fabrieken in Beerse en Tongeren (Patrick Boucneau, JeanMarie Francart en Jean-Marie Francart)
 • De pest in Europa en het Land van Turnhout (Hugo Vanden Bossche en Guido Theunissen)

De meeste van deze artikelen zullen verschijnen in het jaarboek 2023, sommige een jaar later. U merkt alleszins dat de geschiedenis van Beerse en Vlimmeren en hun inwoners nog veel stof tot schrijven geeft.