Windmolens

Het bouwmaterialenbedrijf Wienerberger aan de Abtsheide in Beerse nam op zaterdag 18 maart 2023 twee gloednieuwe windturbines in gebruik. De windmolens zijn 200 meter hoog en leveren een jaarverbruik aan stroom voor ruim 5.400 gezinnen. Het bedrijf startte met de buren een opvallend participatietraject voor deze windmolens. “We zijn erin geslaagd om een draagvlak te creëren. En in de zomer vallen de windturbines stil van zodra er slagschaduw is op de huizen.

”Ongeruste buren startten eind 2018 met de werkgroep Windmolens Den Hout een petitie op tegen de plannen voor twee grote windturbines in hun buurt. Ruim vier jaar later staan de windmolens er toch en heeft de buurt er vrede mee genomen. “Ik merk geen geluidsoverlast. Het omgevingsgeluid van de bedrijven is nog altijd luider dan de windmolens zelf”, zei buurtbewoner Marc Somers tijdens de inhuldiging van de twee windturbines bij Wienerberger.

Voor het bedrijf was het met het principe ‘Wind van iedereen – wind voor iedereen’ cruciaal om zoveel mogelijk betrokkenheid bij het project te creëren. De bakstenenproducent werkte daarvoor samen met het energiebedrijf Eneco en met burgercoöperatie Campina Energie. “We zagen dit ook als een sociaal project. Door het participatieproject zijn we erin geslaagd om een draagvlak te creëren en onze plannen uit te voeren”, vertelt Caroline Van de Velde, CEO van Wienerberger. “Zo is er afgesproken dat we een negentigtal gezinnen vergoeden met een ecocheque, een aandeel in het project geven of een deel van de energiefactuur terugbetalen.”

Geen slagschaduw

Er zijn ook afspraken gemaakt met de omwonenden over de slagschaduw die windmolens maken bij zonnig weer, iets waar veel mensen hinder van ondervinden. “In de zomermaanden juni, juli en augustus zorgt speciale software ervoor dat de turbines bij Wienerberger worden stilgelegd zodra ze slagschaduw op de huizen veroorzaken”, luidt het nog bij Wienerberger. “De slagschaduw wordt herleid tot nul tijdens examen- en barbecueperiodes. We gaan hierin een hele stap verder dan de wettelijke verplichting van maximaal dertig minuten slagschaduw per dag en maximaal acht uur per jaar.”

De twee windturbines vallen uiteraard meteen op. Ze hebben elk een tiphoogte van 200 meter en een rotordiameter van 131 meter. En ze produceren jaarlijks 19.000 megawattuur (MWh) groene stroom of het jaarverbruik van ruim 5.400 gezinnen. Het is de bedoeling dat de groene stroom wordt ingezet in het productieproces en dat de rest op het elektriciteitsnet wordt gezet.

Hernieuwbare energie

De installatie van de turbines is een volgende stap in de strategie van Wienerberger om steeds meer hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn productieprocessen. 28.852 zonnepanelen zijn eerder al geïnstalleerd op de daken van zijn fabrieksgebouwen. Vlaams minister-president Jan Jambon woonde de inhuldiging bij en was trots op het project in Beerse. “95 Vlaamse steden en gemeenten produceren windenergie op eigen bodem. Beerse was bij de gemeenten die nog geen windturbines hadden, maar daar is nu verandering in gekomen”, aldus Jambon. “Dit project toont aan dat je door samenwerking een breder draagvlak voor windmolens creëert.”

Burgemeester Bart Craane is tevreden met dit duurzame project op Den Hout. “Ik was persoonlijk zeer sceptisch tegenover windmolens, maar een lokaal bestuur moet ook veel breder denken”, aldus Craane. “En de manier waarop Wienerberger openheid heeft getoond, was toonaangevend en schitterend gedaan.” Eneco gaat in de buurt van de turbines weer heide aanplanten en waterplassen aanleggen voor watervogels. – Bron: Gazet van Antwerpen, 18 maart 2023