Histories v.z.w.

Wie steun zoekt bij het uitoefenen van erfgoedpraktijken, zoals heemkunde, genealogie, metaaldetectie en cultuur van alledag, kan een beroep doen op de overkoepelende organisatie Histories v.z.w., die zowel LECA, Heemkunde Vlaanderen als Familiekunde Vlaanderen omvat. Als eerstelijnsorganisatie in Vlaanderen ondersteunt de vereniging erfgoedvrijwilligers met advies op maat, vorming en begeleiding, zowel rond de verschillende erfgoedfuncties en -praktijken als rond bestuurlijk-organisatorische aspecten van een vereniging.

Histories beheert ook heel wat databanken en websites, die bijzonder nuttige informatie bevatten voor al wie bezig is met heemkunde of volkskunde. Een greep uit het aanbod en een blik op wat er nog mag worden verwacht in de nabije toekomst.

Histories beheert drie thematische databanken over reuzengebruiken, feestcultuur en rituelen in Vlaanderen, die vorig najaar een plaatsje kregen binnen de Histories-website. Welke reuzen zijn er per gemeente en hoe oud zijn die? Wat weten we over de verschillende feesten en festivals die jaarlijks plaatsvinden in Vlaanderen? En wat is het historisch verhaal achter rituelen en tradities, zoals gansrijden, Halloween en Sinterklaas? Je ontdekt het allemaal in de databanken van Histories: www.historiesvzw.be/aanbod/databanken.

Artikelendatabank

Overal in Vlaanderen worden lokale en regionale tijdschriften en jaarboeken uitgegeven met de resultaten van historisch onderzoek. De titels van deze tijdschriften of jaarboeken zijn bij historici vaak goed bekend, maar het is moeilijker om te achterhalen welke artikels er precies in verschenen zijn. Verschillende provinciale koepels voor heemkunde namen het initiatief om deze artikels te ontsluiten en daarom werd in 2015 gestart met een gezamenlijke databank. Die bevat artikelbeschrijvingen uit meer dan 200 tijdschriften en jaarboeken. Het afgelopen jaar werden nog 7000 bijkomende beschrijvingen aan deze databank toegevoegd, wat het totaal intussen op 192.000 brengt.

Voor Beerse bevat de databank 312 artikelen, allemaal uit onze jaarboeken, maar helaas voor de helft zonder jaarvermelding. Intussen zijn die ontbrekende gegevens wel aangevuld en nog nieuwe, recente artikelen toegevoegd. Wie artikelen zoekt over een bepaald onderwerp of de geschiedenis van een bepaalde gemeente, heeft hiermee alvast een goed vertrekpunt: www.historiesvzw.be/aanbod/databanken.

Familiegeschiedenis.be

In deze databank leer je stapsgewijs hoe je de geschiedenis van je familie kunt schrijven. Vorig jaar kreeg de website een nieuw jasje en werden heel wat bronnen toegevoegd. Zo is er de toevoeging van een handleiding om interviews af te nemen, die je aanzet om je familiegeschiedenis te gaan verkennen. Of misschien ga je liever aan de slag met DNA om jouw familieleden te achterhalen? Ontdek het op www.familiegeschiedenis.be.

CoDE-x

Erfgoedvrijwilligers leggen vaak datasets aan die uiteindelijk resulteren in bijvoorbeeld een historisch artikel of een tentoonstelling. Overzichten van molens of personen, analyses van rekeningen en ga zo maar door. Deze gegevens zijn heel waardevol en bruikbaar voor ander onderzoek, maar gaan helaas vaak verloren. Met CoDE-x wil Histories een platform bieden en aandacht vragen voor deze ‘onderzoeksdatasets’ door ze te registreren en doorzoekbaar te maken in een gemeenschappelijke databank: www.historiesvzw.be/code-x.

De website van Histories bevat voorts ook een online platform voor erfgoedmedewerkers die zich bezighouden met metaaldetectievondsten en hun kennis hierover willen delen, een sprekerslijst met een overzicht van lezingen over diverse historische en erfgoedonderwerpen en zelfs een databank van volkscafés. Kortom, zeker de moeite waard om eens verder te verkennen. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Histories v.z.w., kan zich ook gratis abonneren op de nieuwsbrief van de vereniging. Zo blijf je op de hoogte van allerlei nieuws uit de erfgoedsector. Je vindt alle informatie op: www.historiesvzw.be.