Nieuw heemkundig museum

De Heemkundige Kring van Rijkevorsel opende op 13 december 2022 zijn nieuwe heemkundig museum in het vroegere Aster Berkhofmuseum in de voormalige pastorie van Sint-Jozef Rijkevorsel. Blikvangers daar zijn onder meer twee unieke perkamenten, die men recent heeft kunnen bemachtigen op een veiling in Oostende. Het gaat om twee zogenaamde schepenbrieven. De documenten worden naast tal van andere, meer alledaagse voorwerpen uit de rijke collectie van de heemkundige kring tentoongesteld op de nieuwe locatie in Sint-Jozef Rijkevorsel. Bij de feestelijke opening werd meteen ook het nieuwste jaarboek voorgesteld.

De Heemkundige Kring van Rijkevorsel zat al vele jaren ietwat verdoken in de ruime kelders van het gemeentehuis in het centrum van het dorp, maar omwille van de geplande verbouwingsplannen aldaar moest er worden uitgekeken naar een nieuwe locatie. Met de hulp van het gemeentebestuur werd die gevonden in de deelgemeente Sint-Jozef, waar de voormalige pastorie leeg stond na het opdoeken van het Aster Berkhofmuseum.

In de tweede helft van vorig jaar werd alvast zo’n 15 procent van de uitgebreide collectie verhuisd naar het centrum van Sint-Jozef. Het waren vooral secretaris en conservator van het museum Paul Bemindt en zijn echtgenote die voor een krachttoer zorgden door in enkele maanden tijd een nieuw, volwaardig museum uit te bouwen op deze nieuwe locatie.

Sinds eind vorig jaar zijn er naast heel wat alledaagse voorwerpen ook twee unieke documenten tentoongesteld. “Het gaat om twee schepenbrieven uit 1439 en 1468”, verduidelijkt Miel Bolckmans, voorzitter van de Heemkundige Kring Rijkevorsel. “De twee documenten zijn in uitzonderlijk goede staat en dragen zelfs het zegel nog. De tekst op het zegel is niet meer duidelijk leesbaar, maar we denken dat er Hoogstraten op staat. In de brieven komen de familienamen Ameldonck en Houtele voor, die in Rijkevorsel woonden. We hebben ze op een veiling in Oostende op de kop kunnen tikken. Gelukkig maar, want anders waren ze voor altijd uit ons zicht verdwenen. Een van de brieven vermeldt de namen van twee schepenen. De andere brief gaat over een lening die een vrouw geeft aan de bewoners van een boerderij en wat daar tegenovergesteld moet worden.”

Jaarboek 2022-2023

Gelijktijdig met de opening van het nieuwe museum verscheen ook de drieëndertigste editie van het jaarboek van de heemkundige kring. In dit Jaarboek 2022-2023 kunt u onder meer enkele oorlogsverhalen lezen, die zeker in deze turbulente tijd de nodige aandacht verdienen. Daarnaast verneemt de lezer wat er in de 17de eeuw gebeurde met een jong meisje dat zwanger werd en een kind ter wereld bracht terwijl ze nog niet gehuwd was. Twee echt gebeurde verhalen brengen heel wat nieuwe inzichten naar boven.

Een ander artikel gaat dieper in op een andere dramatische gebeurtenis en verhaalt waarom een burgemeestersvrouw in 1605 onverwachts heel haar hebben en houden moest verkopen.

Gammel, Keirschot, de Bavelstraat en de Scherpengeertstraat…: het zijn stuk voor stuk zeer oude plaatsnamen die een boeiend stukje verleden vertellen. Voorzitter Miel Bolckmans legt uit wat deze toponiemen naast vele andere betekenen en wat ze verklappen over de lokale geschiedenis.

Voorts wordt verhaald hoe de introductie van de eerste telefoons en televisies het aanschijn van het dorp veranderde. In totaal telt dit tweejaarlijkse jaarboek niet minder dan 19 artikelen, die heel wat lezers uit Rijkevorsel en de omliggende gemeenten zullen boeien. Het jaarboek is een zeer verzorgde uitgave, volledig in kleur en met zeer veel afbeeldingen, en telt 208 bladzijden.

Wie het boek wil bestellen, dient 29 euro over te maken aan de Heemkundige Kring van Rijkevorsel op het rekeningnummer: BE86 9730 8236 4350. Vergeet niet uw naam en volledig adres te vermelden + ‘Jaarboek 2022-2023’. Niet-inwoners van Rijkevorsel betalen 5,50 euro extra voor de verzending van het boek met de post.