Restauratie beeld sint-Cornelius

Eerder dit jaar kreeg De Vlierbes een Corneliusbeeld in handen, dat lange tijd in een nis van de Kapellehoeve aan de Kapelstraat heeft gestaan. Een vroegere bewoonster herinnert zich nog dat het op een bepaald moment, wellicht in de vroege jaren 60, is weggehaald en verdwenen. Begin dit jaar dook het onverwachts weer op in de nalatenschap van Jos Thielemans, die vorig jaar overleed. Zijn zoon Dirk schonk het aan De Vlierbes. Na jarenlang in weer en wind te hebben gestaan, is het plaasteren beeld van ca. 90 cm hoog helaas in zeer slechte staat. Een ervaren restaurateur-beeldhouwer ontfermt zich momenteel over dit beeld en probeert het zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Als dat lukt, krijgt het een nieuwe bestemming.

Kapel

De Heilige Cornelius is een bekende figuur in Beerse, waar hij van oudsher wordt vereerd in de kapel op de hoek van de Kapelstraat en de Schransdriesstraat. Het ontstaan van deze kapel berust op een legende die wil dat op deze plaats een Sint-Corneliusbeeldje werd gevonden. Dat werd door een krijgsoverste meegenomen, maar kwam op onverklaarbare wijze terug op zijn vindplaats terecht. Daaruit besloot de goegemeente dat de heilige hier vereerd wilde worden. De oudst bekende geschreven bron waarin de kapel wordt vermeld, dateert van 1474; de oprichting van de Sint-Corneliusgilde uit 1559. Sint-Cornelius werd vooral aangeroepen tegen stuipen, jicht en vallende ziekte.

In 1632-1634, zoals blijkt uit rekeningen uit die tijd, hebben aanzienlijke vergrotingswerken plaatsgevonden. Ook in 1672 werden belangrijke werken uitgevoerd. Het schip werd oorspronkelijk opgetrokken uit leem. Wanneer de kapel juist werd versteend, is niet geweten. Wel staat vast dat in 1913, ter gelegenheid van het vermeende vijfhonderdjarige bestaan, de kapel grondig werd gerestaureerd: de kalklagen op de buitengevels werden verwijderd, de westtopgevel verhoogd, ramen bijgemaakt of gewijzigd en omlijst met witte steen, een deur in de zuidgevel dichtgemetseld en de omlijsting gerecupereerd voor de vernieuwde toegang in de voorgevel, steunberen bijgeplaatst, een nieuw dakbeschot bovenop het oude getimmerd, dak en toren met nieuwe leien gedekt, versleten houtwerk vervangen en een Sint-Corneliusbeeldje in de nis boven de zijdeur geplaatst. Het stucwerk in het interieur bleef bewaard, maar werd versierd met een decoratieve schildering.

In 1991-1992 werden onder leiding van architect René Van Steenbergen onder meer herstellingen aan gevels en daken uitgevoerd en voornamelijk de restauratie van het 17de-eeuwse stucgewelf en het meubilair gerealiseerd.

Tot het meubilair behoort een altaar uit het begin van de 19de eeuw, met een levensgroot beeld van de Heilige Cornelius in gemarmerd hout, en een reliekhouder met buste van de heilige in geschilderd hout uit de 18de eeuw.

Marteldood

De jaarlijkse Kapellekensmarkt op de dinsdag na Pasen houdt de herinnering aan de volksdevotie van weleer levendig. Naast de Heilige Lambertus, die in de kerk van het centrum wordt vereerd, blijft de Heilige Cornelius de favoriete heilige van de geloofsgemeenschap op Den Hout. Wellicht wijst ook het teruggevonden beeld uit de Kapellehoeve op de verering voor deze heilige, die in menig huishouden een centrale plaats innam.

Cornelius werd in het jaar 251 tot paus verkozen, maar de nieuwe Romeinse keizer Gallus liet enkele jaren later alle christenen oppakken, martelen en doden, omdat ze hun religie niet wilden afzweren. Ook Cornelius belandde in de kerker en stierf aan de ontberingen in juni 253. Op 16 september 258 stierf ook zijn vriend Cyprianus de marteldood. Beiden worden daarom nog jaarlijks op die datum herdacht. Het hoofd van Cornelius werd in Kornelimünster bij Aken bewaard. Vandaar verspreidde de verering voor hem zich over de Lage Landen.

Vooral in Brabant en Limburg was hij onder de boerenbevolking lange tijd zeer geliefd. Op talloze plaatsen in Vlaanderen en Nederland zijn kerken aan deze patroonheilige van de veehouders gewijd. Wie meer weet over het beeld uit de Kapellehoeve of nog foto’s ervan bezit, mag altijd contact opnemen met ons of een van de andere bestuursleden. We houden u op de hoogte over de verdere toekomst van dit beeld.