Jaarboek 2022

In oktober 2022 willen wij u graag het 44ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift nog niet 2022 staat, hebt u nog niet ingetekend voor dit nieuwe jaarboek. Stort in dat geval zo snel mogelijk 22 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 25 euro) op het rekeningnummer BE85 3200 3569 9306, BIC-code BBRUBEBB, van vzw De Vlierbes, t.a.v. Dirk Royens, Oostmalseweg 25, 2340 Beerse, met vermelding van ‘jaarboek 2022’. Als u niet wenst dat uw naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars, kunt u dat best meteen melden bij uw betaling. We houden dan rekening met uw wens. Hartelijk dank bij voorbaat voor uw trouw aan onze vereniging!

Er wordt op dit moment ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

 • 50 jaar Oxfam Wereldwinkels: eerlijk duurt het langst! (Guido Theunissen)
 • Het rijke religieuze verleden van Beerse en Vosselaar (Guido Theunissen)
 • Kempense kledij in de 19de en 20ste eeuw (Noor Van Coillie, Veva Raeves en Guido Theunissen)
 • Jeugdhuizen in Beerse en Vlimmeren (Staf Willemsens)
 • De familie Francart en haar fabrieken in Beerse en Tongeren (Patrick Boucneau, Jean-Marie Francart en Jean-Marie Francart)
 • Karel Van Nyen en ‘De Vlaamse Vrienden’ (Leo Dignef)
 • In memoriam Louisa Michielsen (1924-2021) (Leo Dignef)
 • In memoriam Maria Bastiaensen (1935-2022) (Leo Dignef)
 • In memoriam Jan Van Nyen (1938-2022) (Leo Dignef)
 • In memoriam Herman Cautereels (1940-2022) (Leo Dignef)
 • Burgemeester Jozef Rommens (1880-1961) (Leo Dignef)
 • Kermis in Beerse en Vlimmeren (Leo Dignef)
 • De foorreizigersfamilie Severeyns (Stan Geysen, Leo Van den Broeck en Hubert Willems)
 • Platina voor Adriaan Michielsen en Jeanne Snels (Stan Geysen)

De meeste van deze artikelen zullen verschijnen in het jaarboek 2022, sommige een jaar later. U merkt alleszins dat de geschiedenis van Beerse en Vlimmeren en hun inwoners nog veel stof tot schrijven geeft.