Koningsschieting in Vlimmeren

Op zondag 22 mei 2022 vond de driejaarlijkse koningsschieting van de Sint-Sebastiaansgilde plaats bij De Blokhut op de sportterreinen aan de Antwerpseweg in Beerse. De uitslag kunnen we u nog niet meedelen, want ons tijdschrift ging al enkele weken voordien naar de drukker. Maar we weten al wel dat het een feestelijke gebeurtenis was, want ter gelegenheid van de schieting mocht de gilde haar tweede keizer aanstellen.

Iedere schuttersgilde organiseert om de drie jaar een koningsschieting. Dan schieten alle gildebroeders naar een houten vogel of gaai op een staande wip. Wie erin slaagt de vogel van de wip te schieten, wordt voor drie jaar gildekoning en mag de koningsbreuk met zilveren platen dragen. De koning moet wel een nieuwe zilveren plaat voor de koningsbreuk laten maken. Wie tijdens drie opeenvolgende koningsschietingen telkens koning is, wordt keizer van de gilde. De zilveren platen die hijzelf heeft laten maken, worden dan van de koningsbreuk gehaald en aan een nieuwe keizersbreuk gehangen.

Keizer

Het is zeer uitzonderlijk dat een schutter driemaal na elkaar koning wordt. Jef Snels werd in 1995 de eerste keizer van de in 1688 gestichte gilde. Staf Vermandel werd in 2013 koning. Op het vijfjaarlijkse landjuweel van de Hoge Gilderaad der Kempen in 2015 werd hij zelfs opperkoning van alle schutterskoningen van de Kempen bij de schieting op de staande wip. In 2016 en 2019 verlengde hij zijn koningstitel bij de Sint-Sebastiaansgilde op het schietterrein aan De Pegger in Vlimmeren. Negen jaar na zijn eerste koningstitel krijgt hij dit jaar de welverdiende keizerstitel.

Ook voor buitenstaanders is het de moeite waard om de koningsschieting bij te wonen. De manifestatie gaat immers gepaard met enkele oude rituelen. Koning Staf Vermandel wordt met paard en huifkar afgehaald en onder muzikale begeleiding naar het schietterrein gebracht. Alle gildeleden stappen biddend driemaal rond de wip om alle onheil af te weren. De hoofdman leest het reglement voor en enkele genodigden mogen zich aan een ereschot wagen. Daarna komen alle gildebroeders in de volgorde van binnenkomst aan de beurt om een pijl naar de vogel te schieten. Vóór hun eerste schot stoppen alle deelnemers een som geld in een beurs die aan de wip hangt om bij te dragen tot het delgen van de kosten van de organisatie. Indien geen enkele gildebroeder erin slaagt om op zondagmiddag de koningsvogel af te schieten, wordt het schietspel de volgende dag voortgezet. De nieuwe koning krijgt de eer om over de uitgespreide vlag van de gilde te stappen.

Wie meer wil lezen over de rijke geschiedenis van de Vlimmerse Sint-Sebastiaansgilde, vindt een uitvoerig artikel van Jan Oostvogels, onder de titel ‘Van rode lantaarn tot landjuweel. Koninklijke SintSebastiaansgilde Vlimmeren 1985-2010’, in: De Vlierbes XXXII (2010), p. 19-140.