Website Familiekunde Vlaanderen

Tien jaar geleden begon Dago Peeters, bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen, met de opbouw van een nieuwe website. Die verving een nog oudere versie, nadien vernieuwd door Johan Van Steen en in 2005 op users.pandora.be geplaatst. In 2012 werd het webdomein fv-kempen.be gecreëerd, waarop sindsdien de website haar plaats op het wereldwijde web inneemt.

In 2021 werd een team samengesteld dat zich toelegde op de overdracht van deze website in opbouw naar het webdomein. Eind februari van dit jaar werd de overdracht naar het domein finaal gerealiseerd. De volledig nieuwe website van Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen is te vinden onder https://www.fv-kempen.be en bevat een schat aan informatie voor al wie zich wil verdiepen in genealogie of familiekunde. Ook voor meer informatie over De Vlierbes kunt u hier terecht.

Achter de website zitten de volgende ideeën: naast praktische inlichtingen en informatie over het bestuur besteden de beheerders veel aandacht aan de verzameling van tal van nuttige bronnen, waardoor de genealogen snel kunnen schakelen. Daarnaast vermelden ze ook de publicaties van Familiekunde Vlaanderen. Uiteraard zal de website in de loop der jaren nog verder worden aangevuld en daardoor soms van uitzicht veranderen.

Kleine, maar niet onbelangrijke veranderingen zijn nu al het veiligheidscertificaat (https://) en de vraag naar instemming met het plaatsen van functionele ‘koekjes’ (cookies) op uw computer. Net als vroeger meet Google anoniem het gebruik van de site.

Een belangrijk onderdeel van de site is de bibliotheek. Om uw bezoek aan het centrum voor te bereiden, kunt u de regelmatig bijgewerkte inventaris raadplegen. Daar vindt u ook overzichten, zoals aldfaer- en haza-bestanden, archieven van genealogen, kwartierstaten, rouwberichten, digitale familiegeschiedenissen en nog veel meer.

Zoeken met BIDOC leidt naar de bibliotheekcatalogus van Familiekunde Vlaanderen. De bibliotheek van FV-Kempen heeft al een deeltje van die catalogus ingevoerd: onder meer de artikels uit Kempische/Kempense Genealoog vindt u daar terug. Daarnaast wordt de overkoepelende vereniging Familiekunde Vlaanderen voorgesteld. De diverse afdelingen met hun eigen aanbod en ook het Merksemse Documentatie- en studiecentrum, dat interessant is voor de hele provincie, komen aan bod. De bronnen worden op drie verschillende manieren geklasseerd: persoonsgegevens, bronnen in de provincies en gemeenten, en bronnen onder andere overkoepelende thema’s verzameld.

Bij de persoonsgegevens zijn koppelingen voorzien naar overzichtslijsten met persoonsnamen die op het internet te vinden zijn: bijvoorbeeld beroepen, begraafplaatsen, migratie justitie, oorlogsvluchtelingen, rouwberichten, verzet en weerstand, volkstellingen,… Voor enkele landen geven de samenstellers de meer algemene toegangen tot persoonsgegevens, zoals die verzameld door de nationale of regionale archieven. In de verschillende provincies verzamelden ze bronnen die te vinden zijn in de gemeenten en bronnen die over de gemeentegrenzen heen reiken. Omdat bronnen zoals het Rijksarchief van België naar verdwenen gemeenten verwijzen, zijn die ook opgenomen in het overzicht. Maar hier worden de afgeschafte gemeenten, nu deelgemeenten of districten geheten, ook aan de fusiegemeente gekoppeld. Meestal hebben erfgoedverenigingen zich al aan de nieuwe toestand van de fusies in de jaren na 1976 aangepast.

De bronnen in thema’s tonen bronnen die onder meer algemene overkoepelende thema’s zijn geplaatst: onder andere archieven, bibliotheken, documentatiecentra, erfgoed, genealogische portalen, genetische genealogie, hulpwetenschappen, kranten en tijdschriften, musea,… Het plaatsen van bronnen onder één van die klassementen kan er soms toe leiden dat een bron onder meerdere thema’s kan voorkomen. Er werd dan ook een keuze gemaakt. Daarom is het goed om bij verschillende bronklassen te gaan kijken.

Wilt u snel iets opzoeken? Gebruik dan de zoekopdracht van Freefind, die onder ‘Zoeken’ is opgeslagen. De mogelijkheid bestaat om uw opdracht te verfijnen, wat zeker nuttig is bij een ellenlange lijst van zoekresultaten. De beheerders willen ook genealogen die een eigen website over een onderzoeksvraag of familiegeschiedenis hebben gebouwd, de kans geven om de link daar naartoe op deze website te laten aanbrengen. Zij hopen dat aldus een uitwisseling en samenwerking tussen de genealogen kan ontstaan. En de koppeling aan deze overkoepelende website is meteen een gratis reclame voor uw inspanningen.

Bij ‘Hoe kan u ons helpen’ suggereren we ook dat u ons aanvullingen voor deze website zou laten weten. U helpt daarmee ook andere genealogen om toegang tot nieuwe bronnen te vinden. Op de pagina ‘Agenda’ tot slot kunt u de datums van de activiteiten van Familiekunde Vlaanderen terugvinden.

Bron: De Kempense Genealoog, jaargang 34, nummer 1, maart 2022.