Nieuwe keizer Sebastiaansgilde

Op zondag 26 mei 2019 vond de driejaarlijkse koningsschieting van de Sint-Sebastiaansgilde op het schietterrein aan De Pegger in Vlimmeren plaats. Staf Vermandel werd zes jaar geleden, in 2013, koning en in 2015 zelfs opperkoning van de Hoge Gilderaad der Kempen (zie tijdschrift van De Vlierbes van september 2015, p. 6). Na een spannende strijd werd hij in 2016 voor de tweede maal koning. Wat zou het dit jaar worden? Wie erin slaagt om driemaal na elkaar de koningsschieting te winnen, wordt immers keizer van de gilde!

Het koningspaar werd met de huifkar afgehaald en onder accordeonbegeleiding naar het schietterrein gebracht. Alle gildeleden stapten biddend driemaal rond de wip om alle onheil af te weren. De hoofdman las het reglement voor en enkele genodigden mochten zich aan een ereschot wagen. Daarna mocht koning Staf Vermandel drie schoten doen en vervolgens kwamen alle gildebroeders in de volgorde van binnenkomen aan de beurt om een pijl naar de vogel te schieten.

In de zesde ronde haalde Fons Raeymaekers de vogel neer. Hij kon dus de koningstitel opeisen, maar zou dan ook verplicht zijn om een nieuwe zilveren plaat voor de koningsbreuk te laten maken. Fons trok zich terug door 25 euro in de zwarte beurs aan de schietboom te deponeren. De schieting werd voortgezet en in de achtste ronde haalde Staf Vermandel de gaai neer. Daarmee ving zijn derde termijn van drie jaar koningsschap aan en heeft hij de titel van keizer verdiend.

Het is uitzonderlijk dat een schutter driemaal na elkaar koning wordt. Jef Snels werd in 1995 de eerste keizer van de in 1688 gestichte gilde. Staf Vermandel wordt de tweede keizer in 2022. Zoals de traditie het wil, mocht de nieuwe koning of keizer over de gildevlag stappen. Met de inhoud van de zwarte beurs kon een prima maaltijd met frikadellen en krieken worden bekostigd. Fons Raeymaekers aanvaardde de functie van knaap. Josée Thielemans en Maria Smans werden verkozen als eredames van koningin Ria.