Erfgoedbank Noorderkempen weer in gebruik

De Erfgoedbank Noorderkempen is een initiatief van Erfgoed Noorderkempen, de overkoepelende organisatie die de acties rond erfgoed in de elf steden en gemeenten van haar werkingsgebied coördineert. Het gaat om Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Een selectie van het cultureel erfgoed van die gemeenten is terug te vinden op de website. U kunt er foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten terugvinden, ze bekijken en eventueel hoge- resolutieversies van de objecten bestellen.

Na meer dan een jaar buiten gebruik te zijn geweest, heeft Erfgoed Noorderkempen begin juli de website opnieuw opengesteld voor een ruim publiek. Erfgoed Noorderkempen beheert zelf geen collecties, maar biedt via de Erfgoedbank wel de mogelijkheid aan partners om hun collecties publiek te ontsluiten. Concreet betekent dit dat elke partner zelf beslist welk materiaal hij digitaliseert en zelf dat materiaal beschrijft in het collectiebeheersysteem van de Erfgoedbank. Dat materiaal kan dan online worden geraadpleegd en zo een ruimer publiek bereiken.

Wat komt er online? Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats materiaal waarvan de partners vinden dat het belangrijk is om dit meer toegankelijk te maken. Dat kan om velerlei redenen: omwille van het onderwerp zelf of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, opdat het materiaal beter te doorzoeken zou zijn… De kerngedachte is daarbij steeds de volgende: erfgoed is van en voor iedereen, dus loont het de moeite om het beter toegankelijk te maken. Elke partner beslist zelf hoever hij daarin wil of kan gaan. Het online plaatsen van het materiaal vraagt overigens wel behoorlijk wat werk. Wat je hier te zien krijgt, is altijd maar een fractie van alle erfgoed dat zich bevindt in de collecties van heemkundige kringen, archieven van gemeenten of van privépersonen. Neem dus zeker contact op met de partner in kwestie als je meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de totale collectie.

Wat komt er niet online? Materiaal waarvan geweten is dat er nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto’s van bekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dat materiaal mag in principe niet zonder meer publiek worden gemaakt. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (tientallen foto’s van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen…) zul je ook minder snel terugvinden. Dat materiaal kan op zich natuurlijk wel een belangrijke erfgoedwaarde hebben, maar voor de website kiest Erfgoed Noorderkempen voor aantrekkelijk en origineel erfgoed dat de nieuwsgierigheid kan prikkelen. Men let daarbij op een zo divers mogelijk aanbod. Voor diepgaand onderzoek wordt verwezen naar de bewuste collectiehouders.

Hergebruik Het materiaal dat op de Erfgoedbank Noorderkempen staat, mag worden hergebruikt voor persoonlijke doelstellingen. De gebruiksrechten van al het beschikbare materiaal berusten bij de aangegeven collectiehouder of bij externe rechtenhouder(s). Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring, waaronder publieke presentaties, publicatie, gebruik op een andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient daarom steeds voorafgaand toestemming te worden gevraagd aan de collectiehouder. Dat kunt u doen door te klikken op de knop ‘Hoge resolutie aanvragen’, die u in de buurt van ieder object terugvindt. De collectiehouder beslist daarna vrij of en onder welke voorwaarden de toestemming tot overname wordt verleend. Bij elk publiek hergebruik van materiaal afkomstig van deze website dient steeds www.erfgoedbanknoorderkempen.be en de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.

Dit zijn alle collecties die momenteel (juli 2019) online beschikbaar zijn op de Erfgoedbank Noorderkempen:

 • Archief van de Broeders van Liefde in Gent, Fonds Prof. Alfons Verbist, Dr. Lucy Gelber, Br. Henri Roobaert
 • Collectie Richard Vergaelen
 • De Lichtaartse Kloppers
 • EANDIS Kempen
 • Heemkundige Kring Adriaen Ghys (Vosselaar)
 • Heemkundekring Corsendonca (Oud-Turnhout)
 • Heemkundekring KLT
 • Heemkundig Museum Tempelhof (De Vlierbes, Beerse)
 • Heemkundige Kring Marcblas (Merksplas)
 • Kaarsenmuseum (Baarle-Hertog)
 • Liefste Foto
 • Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk Turnhout
 • Sint-Jorisgilde Meer
 • Stadsarchief Turnhout

Door te klikken op iedere collectie vindt u alle objecten of media terug die deze collectiehouder momenteel ter beschikking wenst te stellen. De meeste collectiehouders beschikken over veel meer materiaal dan zij openbaar op het internet wensen te plaatsen. Voor meer informatie neemt u dus best altijd eerst even contact op met de betreffende collectiebeheerder(s).