Jaarboek 2019

Tijdens het tweede weekend van oktober 2019 bieden wij u het 41ste jaarboek van De Vlierbes aan. Als er op het etiket van uw tijdschrift nog niet 2019 staat, hebt u nog niet ingetekend voor het nieuwe jaarboek. Stort dan meteen 22 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 25 euro) op het nieuwe rekeningnummer BE85 3200 3569 9306, BIC-code BBRUBEBB van HK De Vlierbes, t.a.v. Dirk Royens, Oostmalseweg 25, 2340 Beerse. U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. Indien uw betaling na 1 mei gebeurde, zijn onze lijsten nog niet aangepast.

Er wordt op dit moment nog ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

 • Kappers en kapsalons in Beerse (Paul Cuynen, Stan Geysen en Leo Van den Broeck)
 • Kroniek van 30 jaar ‘t Staltheater (Jos Buyens en Guido Theunissen)
 • Platina voor het echtpaar Paul en Gaby Marynissen (Leo Dignef)
 • 50 jaar kerk op Den Hout (Guido Theunissen)
 • De toren van de Sint – Lambertuskerk in Beerse (Jos Helsen)
 • 150 jaar fanfare Het Werk der Toekomst (Leo Dignef)
 • En toen verdween de kiosk uit het straatbeeld (Gust Adriaensen)
 • 100 jaar Kind & Gezin in Beerse (Staf Willemsens)
 • Vlimmeren eert zijn oorlogsslachtoffers (Jan Oostvogels)
 • Vier maanden gevangenis voor pastoor Vandepoel in de Tweede Wereldoorlog (Leo Dignef)
 • Turnhoutse wijzerplaat voor onze kerktoren in 1761 (Herman Cautereels, Raymond Pardon, Yolande Van Aerden en Frans Vanmechelen)

De meeste van deze artikels zullen verschijnen in het jaarboek 2019, sommige een jaar later. U merkt alleszins dat de geschiedenis van Beerse en Vlimmeren en hun inwoners nog veel stof tot schrijven geeft.