Sint Hubertusviering

De jaarlijkse Sint-Hubertusviering heeft dit jaar plaats in de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Beerse op zondag 3 november 2019 om 9.30 uur. Na de Hoogmis zullen er traditioneel ‘huibekens’ worden uitgedeeld. Na de middag volgt dan het teerfeest voor de bestuursleden en bestuursmedewerkers in zaal De Notelaar, Schoolstraat 4 in Beerse (vanaf 12.30 uur). Zij krijgen nog een aparte uitnodiging per mail of brief toegestuurd.