Een nieuw museum van karton!

Op zondag 28 april presenteerde Heemkundige Kring de Vlierbes, in nauwe samenwerking met Erfgoed Noorderkempen, een nieuwe experimentele opstelling van haar collectie over de baksteennijverhe id in Beerse onder de titel ‘VR – in – a – box’. De bezoekers hadden wel een smartphone of tablet nodig, met daarop de Erfgoedapp van Faro gedownload, om alles goed te kunnen bekijken en beleven, want het museum en de museumstukken bestonden enkel uit karton. Het ging om een experiment, bedoeld om na te gaan in hoever we in ons museum van de toekomst de nieuwste digitale technieken kunnen toepassen om zo alle leeftijdsgroepen maximaal aan te spreken. De reacties waren talrijk en positief, maar er werden ook kritische bemerkingen gemaakt, waaruit we nuttige lessen kunnen trekken.

Reeds in 2013 startte het toenmalige gemeentebestuur van Beerse overleg met het Jan Vaertenmuseum en het Heemkundig Museum Tempelhof om mee na te denken over een modernere visie op het tonen van hun waardevolle collecties. De conclusie was dat de collecties van beide musea het best konden worden opgenomen in een publieke ruimte, waarbij door inschakeling van moderne media het inzetten van suppoosten kon worden vermeden. Omdat de beschikbare ruimte voor musea in de toekomst wellicht een heel stuk kleiner zal zijn dan de ruimten waarover beide musea tot voor kort konden beschikken, werden de betrokken verenigingen serieus uitgedaagd: hoe kunnen we onze collecties op een moderne en interactieve manier tonen in een veel kleinere ruimte? De vrijwilligers van De Vlierbes gingen, met ondersteuning van Erfgoed Noorderkempen, volop deze uitdaging aan.

Omdat ook andere musea in de omgeving voor dezelfde uitdaging staan in de toekomst, werd besloten samen te werken met het Begijnhofmuseum in Turnhout en het Gevangenismuseum in Merksplas. Door onderling samen te werken, leren en versterken we elkaars ideeën en ervaringen. Telkens stuitten we op de vraag wat het publiek van onze keuzes zou denken. Om dat na te gaan, ontwikkelde Erfgoed Noorderkempen, samen met enkele partners uit de privésector en het onderwijs, VR – in – a – box.

Er werd een museumruimte nagebouwd op ware grootte en in karton, met wandteksten, sokkels enz. Daarin werden virtueel enkele objecten, foto’s en filmpjes in virtual reality (VR) , 360° en augmented reality (AR) geprojecteerd. Met een smartphone of tablet konden de bezoekers het museum virtueel bezoeken. Dat kon voor het eerst op zondag 28 april tijdens Erfgoeddag. Zo’n 85 bezoekers kwamen het virtuele museum, voor de gelegenheid opgetrokken in de oude turnzaal achter de Jan Vaertenacademie in de Boudewijnstraat, bekijken en velen onder hen bezochten ook de vaste opstelling van onze steenbakkerijcollectie in GC ’t Heilaar. Nadien kwamen nog enkele klassen uit verschillende lagere scholen van Beerse en delegaties van culturele verenigingen op bezoek. Ook op de zondagen 5 en 12 mei zijn beide locaties nog te bezoeken door het grote publiek.

Omdat alles in karton werd uitgevoerd, kan de opstelling worden aangepast aan de behoeften van ieder museum, maar ook de technologie is flexibel. Daardoor kunnen de betrokken musea nagaan wat mensen van hun plannen vinden, maar kunnen die plannen ook zelf nog worden bijgestuurd in de loop van het proces. De deelnemers werden achteraf bevraagd over hun ervaringen. Met die feedback gaan we nu verder aan de slag om ons museum van de toekomst definitief vorm te geven. Onze hartelijke dank gaat naar alle vrijwilligers die dit project mee mogelijk hebben gemaakt. Hebt u de kans gemist om VR – in – a – box te bezoeken, dan krijgt u nog twee nieuwe kansen. Dezelfde opstelling, maar met een andere inhoud, zal deze zomer nog worden gerealiseerd op de volgende locaties:

  • Begijnhofkerk in Turnhout (van 1 tot en met 21 juli 2019)
  • GC De Markt in Merksplas (van 12 tot en met 30 augustus 2019)