Jaarboek 2018

In oktober 2018 kunnen wij u het 40ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift niet 2018 staat, dan hebt u nog niet ingetekend voor het nieuwe jaarboek. Stort dan nu 19 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 22 euro) op het rekeningnummer BE 19 3200 3562 2312, BIC-code BBRUBEBB van De Vlierbes, t.a.v. A. Prinsen, De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse. U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. Indien uw betaling na 1 mei gebeurde zijn onze lijsten nog niet aangepast.

Er wordt ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

 • Wielrenners in Beerse (Staf Willemsens)
 • De Selderbos, meer dan een kruidenierszaak (Paul Cuynen)
 • In memoriam erebestuurslid Elza Doemen (Leo Dignef)
 • In memoriam erebestuurslid Alex Boogmans (Leo Dignef)
 • Bijzondere vondsten uit een waterput. Archeologisch onderzoek aan de Lepelstraat in Vlimmeren (Bart Van der Veken)
 • Dertig jaar Heemkundig Museum Tempelhof (Leo Dignef)
 • WO I-vluchtelingen uit Beerse vinden onderkomen in Vluchtoord Uden (Guido Theunissen)
 • De grenzen van Beerse (Ludo Dierckx)
 • Sint-Quirinus liet sporen na in Vlimmeren (Jan Oostvogels)
 • Relikwieën in Vlimmeren (Jan Oostvogels)
 • Kappers in Beerse (Paul Cuynen)

De meeste van deze artikels zullen verschijnen in jaarboek 2018, sommige een jaar later. U merkt alleszins dat de geschiedenis van Beerse en Vlimmeren en van hun inwoners nog veel stof tot schrijven geeft.