VZW De Vlierbes en de nieuwe privacywetgeving

De nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei in werking treedt, heeft enkele gevolgen voor de werking van vzw De Vlierbes. Door het intekenen voor een jaarboek wordt u lid van vzw De Vlierbes. Voor uw lidmaatschap krijgt u naast het jaarboek ook ons driemaandelijks contactblad. Uw persoonsgegevens (adres, eventueel emailadres), waarover we door het betalen van uw lidmaatschapsbijdrage beschikken, kunnen slechts door enkele bestuursleden ingezien worden. U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bijhouden en u mag een wijziging of verwijdering vragen.

In de lijst van intekenaars achteraan in het jaarboek vermelden wij alleen nog uw naam en de gemeente waar u woont. Wanneer u niet wil dat wij deze gegevens vermelden, kunt u dat schriftelijk meedelen. Door de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van het jaarboek, het driemaandelijks contactblad en andere mededelingen over de werking van de kring. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt of doorgegeven.