Tentoonstelling religieuze voorwerpen in twee kerken

Dertig jaar lang heeft het Heemkundig Museum Tempelhof een tentoonstellingskamer aan religieuze voorwerpen of devotionalia gewijd. De kerkraad van de parochie Sint-Lambertus stelde in 1987 daarvoor een aantal kazuifels, koorkappen, processievaandels en -lantaarns, kandelaars en misboeken ter beschikking. In de loop van de daaropvolgende jaren konden we die collectie verder aanvullen met schenkingen van andere kerken en diverse parochianen.

Omdat het Museum Tempelhof voor de bouw van het NDC ontruimd moet worden, zochten we naar een geschikte locatie voor onze verzameling. De kerk- en parochieraad van Sint-Lambertus van Beerse Centrum en die van Onze-Lieve-Vrouw op Den Hout waren bereid om elk een deel van de collectie in hun kerk tentoon te stellen.

Op 11 januari 2018 werd een tentoonstelling opgezet in de ruimte voor het linkerzijaltaar van de Sint-Lambertuskerk. Zo wordt meteen het drieluik van Sint-Cornelius in de expositie opgenomen. Opvallende objecten zijn de 17de-eeuwse koorkappen met goudborduursel op rood en zwart fluweel, de zware processielantaarns, de destijds verpachte kerkstoelen en het uniform van de ‘suisse’ of kerkbaljuw, die moest zorgen voor orde en tucht in de kerk. Waarvoor de ‘offerblok van het zuivel’ en de ratel werden gebruikt, kunt u ter plekke lezen. Een tweede tentoonstelling met devotionalia werd eind februari ingericht in de kerk van Den Hout, rechts vooraan, achter de zitplaatsen voor de koorleden.

Voor beide tentoonstellingen is camerabewaking voorzien. U kunt beide tentoonstellingen vrij bezoeken wanneer de kerken geopend zijn. Heemkundige Kring De Vlierbes is dankbaar voor de vruchtbare samenwerking die beide tentoonstellingen heeft mogelijk gemaakt.