Jaarboek 2018

In oktober 2018 kunnen wij u het 40ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift niet 2018 staat, dan hebt u nog niet ingetekend voor het nieuwe jaarboek. Stort dan nu 19 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 22 euro) op het rekeningnummer BE 19 3200 3562 2312, BIC-code BBRUBEBB van De Vlierbes, t.a.v. Bert Wouters, Bisschopslaan 34, bus 1, 2340 Beerse.

U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. Indien uw betaling na 1 februari gebeurde zijn onze lijsten nog niet aangepast. Intekenaars die niet wensen dat hun naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars, moeten dat tijdig melden aan onze nieuwe penningmeester Bert Wouters. We houden dan rekening met hun wens.