Erfgoed Noorderkempen ook in Beerse actief: “Erfgoed staat dichter bij de mensen dan ze zelf beseffen”

Beerse is één van de 11 gemeenten die lid zijn van Erfgoed Noorderkempen. Dit samenwerkings-verband helpt onze gemeentelijke diensten, verenigingen en inwoners om ons erfgoed te bewaren en te ontsluiten. De gemeente levert jaarlijks een financiële bijdrage van bijna 6000 euro, maar krijgt er dankzij subsidies en de enthousiaste inzet van de drie personeelsleden, Stijn, Anneleen en Caroline, minstens dubbel zoveel voor terug. Zo getuigen ook Guido Theunissen en Leo Dignef van Heemkundige Kring De Vlierbes en Frank Vaerten van Museum Jan Vaerten.

Wij deden net de Erfgoedquiz en daaruit bleek dat wij ‘aan erfgoed doen’. Dat was nogal verrassend, maar misschien doet iedereen dan wel aan erfgoed?

Leo: Inderdaad, erfgoed staat dichter bij de mensen dan ze zelf beseffen. Een streekrecept, een car-navalstoet en zelfs het taaltje van Van Echelpoel zijn voorbeelden van erfgoed. Erfgoed is alles wat we erven van de vorige generaties en dat we zo bijzonder, plezant of belangrijk vinden, dat we het een plaats in onze eigen leefwereld geven.

Anneleen: Erfgoed verbindt mensen, omdat het laat zien wat je gemeenschappelijk hebt. Wie het erfgoed uit zijn dorp kent, voelt er zich beter thuis.

Guido: Het is belangrijk om geregeld stil te staan bij wat voor ons historisch waardevol is, zeker in de vluchtige realiteit van vandaag.

Wie bepaalt eigenlijk of iets historisch waardevol is?

Guido: In de eerste plaats bepaal je dat zelf. Wat is er kenmerkend, wat bepaalt mijn identiteit? Je bent er trots op en het nestelt zich in je persoonlijke DNA of in dat van de gemeenschap.

Leo: We zien heel wat interesse in het persoonlijke DNA. Veel mensen komen bij ons om hun familiestamboom te onderzoeken.

Caroline: De Erfgoedcel focust vooral op het erfgoed dat voor een hele gemeenschap van betekenis is, bijvoorbeeld het typische Kempense gebruik om elk jaar buitenkerststallen te bouwen, de baksteennijverheid die echt bij Beerse hoort, of de tradities van een vereniging als de Vlimmerse schuttersgilde.

Waar kunnen mensen terecht met hun waardevol erfgoed of hun vragen daarover?

Leo: In de eerste plaats bij Heemkundige Kring De Vlierbes, zeker als het om het erfgoed van Beerse of Vlimmeren gaat.

Anneleen: Ook bij Erfgoed Noorderkempen kan men terecht voor begeleiding en ondersteuning en wij hebben een groot netwerk van partners binnen en buiten de regio.

Jullie willen de belangstelling voor ons verleden aanwakkeren en levend houden. Hoe doen jullie dat?

Guido: Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de jaarlijkse Erfgoeddag in april of de Nacht van het Kempens Erfgoed in oktober. Dit voorjaar organiseerden we samen met de dienst Cultuur een tentoonstelling over Dr. Paul Janssen. Die trok enkele honderden bezoekers, van wie velen ons nog niet kenden. Het is heel fijn om mensen op die manier enthousiast te maken over ons erfgoed.

Frank: Wij zorgen er ook voor dat we op cultureel vlak een vaste waarde zijn: elke donderdag en zon-dag kan je terecht in het Museum Jan Vaerten. Om het bezoek boeiend te houden, zorgen we voor afwisseling in de tentoongestelde werken en voor een persoonlijke ontvangst en uitleg.

Hoe ervaren jullie de aanwezigheid van de Erfgoedcel?

Frank: Wij genieten zeker van de expertise die ze ons biedt. Omdat het bestuur van onze vereniging al wat ouder wordt, willen we voorbereid zijn op de toekomst. Daarom inventariseerden en digitaliseerden we het archief van Jan Vaerten, zodat de volgende generatie vrijwilligers er gemakkelijk mee aan de slag kan gaan. De Erfgoedcel leerde ons hoe we dat huzarenwerk konden aanpakken.

Leo: Ook wij willen met ons bestuur de toekomst garanderen en gingen daarom op zoek naar opvol-gers. De Erfgoedcel begeleidde ons bij die zoektocht. Met succes, want ik kon met een gerust hart de fakkel doorgeven aan Guido en we hebben intussen ook al een nieuwe secretaris en communicatie-verantwoordelijke. We zoeken alleen nog een nieuwe penningmeester.

Guido: De Erfgoedcel helpt ons ook met zeer praktische zaken, zoals het leveren van zuurvrije dozen om onze enorme fotocollectie op een goede manier te kunnen bewaren. Daarmee besparen we heel wat kosten.

Erfgoed gaat dus niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst. Hoe kijken jullie naar die toekomst?

Guido: We kijken er alvast naar uit om met het Heemkundig Museum te verhuizen naar het Nieuwe Dienstencentrum (NDC). Daar willen we met een moderne aanpak een veel breder publiek bereiken.

Frank: Niet alleen de plaats in het centrum, maar ook de samenvoeging van de collecties van de twee musea en de bibliotheek moeten zorgen voor een dynamisch geheel. Vanuit het Museum Jan Vaerten willen we vooral de vele goede kunstenaars uit onze eigen regio promoten. In het najaar zullen we dat doel alvast verwezenlijken in het gebouw naast Gemeenschapscentrum ’t Heilaar.

Leo: We zijn dus goed op weg om cultuur blijvend op de kaart te zetten in Beerse. Als we samen de handen in elkaar slaan, kan dit niet anders dan een succesverhaal worden.

Bedankt voor jullie enthousiasme. En veel succes met de mooie toekomstplannen!

bron: Beerse Magazien 12, zomer 2017