Eeuwenoude houten bal gevonden in Vlimmeren

In het kader van de realisatie van een nieuwe verkaveling van 9 loten aan de Lepelstraat in Vlimmeren (Beerse) door vastgoedbureau Ares werd dit voorjaar op de percelen een archeologisch onderzoek uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC). Daarbij werd onder meer een merkwaardige houten bal gevonden, die mogelijk 500 jaar oud is.

Op de Ferrariskaart van 1775 is op de plek al bewoning te zien, dus de verwachting was om minstens sporen uit deze periode terug te vinden. Naast uitbraaksleuven van muren van een of meerdere oude boerderijen, paalkuilen, kuilen en greppels vonden de archeologen ook acht waterputten en -kuilen. Zes van de acht putten zijn zogenaamde plaggenputten, gemaakt van opeengestapelde plaggen. Deze waterputten zijn allemaal te dateren tussen 1250 en 1700 na Christus. De twee overige waterputten zijn bakstenen putten, die vermoedelijk bij de 18de- en 19de-eeuwse bewoning hebben gehoord die we kennen van historisch kaartmateriaal. Onderin enkele waterputten werd een karrenwiel aangetroffen, dat destijds ter fundering werd aangebracht. De opgraving geeft dus nieuwe inzichten in de geschiedenis van Vlimmeren.

Tijdens het verdere onderzoek van één van de waterputten kwam een goed bewaarde houten bal tevoorschijn. Op de bal zijn merktekens te zien, namelijk twee lijnen die een kruis vormen over heel de bal en een klein vierkant, met daarin een diagonaal kruis. Hij heeft een diameter van 11 cm en weegt 748 gram. In onze zure zandgrond vinden we meestal geen oude houten objecten meer, maar doordat dit voorwerp in een waterput terechtgekomen is, is het hout goed bewaard gebleven.

De bal werd vermoedelijk gebruikt bij het beugelspel, een oude volkssport, waarbij je ballen door een beugel moet slaan. Het voorwerp lijkt niet veel gebruikt geweest te zijn, omdat het nog zo ongeschonden is. Het aardewerk dat samen met de bal gevonden werd, is te dateren in de periode 1450-1525. Dit geeft ook aan hoe oud de bal mogelijk is. De archeologen van het VEC zoeken dit alles momenteel verder uit en schrijven hun bevindingen uit in een rapport.

Projectontwikkelaar Dries Joossens van Ares heeft al aangegeven dat hij de vondsten graag onderbrengt in het Erfgoeddepot Noorderkempen. Dit door Vlaanderen erkende onroerenderfgoeddepot zorgt ervoor dat archeologische ensembles (de objecten en het opgravingsarchief) uit de regio op de best mogelijke manier bewaard blijven voor de toekomst.

Bron: Erfgoed Noorderkempen, 22 juni 2017