Europees industrieel erfgoedlabel ‘INDUSTRIANA’ voor Museum Tempelhof

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Vlaanderen-Brussel vzw (VVIA) en de European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (E-FAITH) hebben eerder dit jaar voor de eerste keer Industriana-labels uitgereikt aan een aantal organisaties en musea die het industrieel erfgoed in het licht stellen en ontsluiten voor een ruim publiek.

Het label werd in België aan 22 organisaties toegekend. Ons Museum Tempelhof was bij de winnaars en werd bekroond omwille van onze inzet voor de bewaring en ontsluiting van het erfgoed van de baksteennijverheid.

Om de betrokken musea en organisaties op te sporen, lanceerde de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed het project ‘Genius Loci’, medegefinancierd door de Europese Commissie. ‘Genius Loci’ kwam in 2016 bij ons steenbakkerijmuseum terecht. Een jaar later kregen wij het bericht dat het Museum Tempelhof tot de uitverkorenen behoorde.

Het label is nog niet in handen van het museum. Het wordt ons op 21 september 2017 in de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel overhandigd naar aanleiding van de Europese slotconfe-rentie van het ‘Genius Loci Project’.