Statutaire vergadering op 22 januari 2018

Op maandag 22 januari 2018 vindt de jaarlijkse algemene statutaire vergadering plaats in het Tempelhof. Ze start om 19.30 uur. Deze vergadering is nog belangrijker dan anders, omdat de nieuwe statuten ter stemming zullen worden voorgelegd. Volgens die nieuwe statuten zullen de twee bestaande verenigingen, met name de feitelijke vereniging De Vlierbes en de vzw Heemkundig Museum Tempelhof, worden samengevoegd tot één vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Dit maakt de besluitvorming gemakkelijker en zorgt ook naar de buitenwereld toe voor meer transparantie.

Tijdens de vergadering zal het volledig vernieuwde bestuur worden verkozen en officieel zijn taak aanvatten voor de komende vier jaar. Ook u kunt als lid van De Vlierbes deze statutaire vergadering ter informatie bijwonen, maar gewone leden beschikken niet over stemrecht. Alleen actieve bestuursleden en bestuursmedewerkers zijn stemgerechtigd. U vindt de nieuwe statuten op onze website www.devlierbes.be zodra ze officieel zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad, kort na de goedkeuring tijdens de vergadering van 22 januari.

Mocht u interesse hebben om actief mee te werken binnen de vzw, dan kunt u uw belangstelling altijd kenbaar maken aan een van de bestuursleden of bestuursmedewerkers. Alle bijkomende hulp en actieve inzet wordt enthousiast onthaald.