Presentatie jaarboek 2024

In oktober 2024 willen wij u graag het 46ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift nog niet 2024 staat, hebt u nog niet ingetekend voor dit nieuwe jaarboek. Stort in dat geval zo snel mogelijk 22 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 27 euro) op het rekeningnummer (opgepast: nieuw nummer!) BE59 0019 7189 6226, BIC-code GEBABEBB, van vzw De Vlierbes, t.a.v. Dirk Royens, Oostmalseweg 25, 2340 Beerse, met vermelding van ‘jaarboek 2024’.

Als u niet wenst dat uw naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars, kunt u dat het best meteen melden bij uw betaling. We houden dan rekening met uw wens.

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw trouw aan onze vereniging!

Er wordt op dit moment ijverig gewerkt aan de volgende bijdragen:

  • Klompenmakers en schoenmakers in Beerse (Stan Geysen en Leo Van den Broeck)
  • De pest in Europa en het Land van Turnhout (Hugo Vanden Bossche en Guido Theunissen)
  • Jos Feyen: verzetsleider en gemeentesecretaris in hart en nieren (1921-2003) (GustAdriaensen en Guido Theunissen)
  • Beerse: Sint-Cornelius en zijn kapel (Guido Theunissen)
  • Geboren in Beerse: E.H. Jos Mostmans (1931-2000) (Leo Dignef)
  • 50 jaar stratentornooi in Vlimmeren (Stan Geysen)
  • Platina voor Sooi Smans en Yvonne Peeters in Vlimmeren (Stan Geysen)
  • Platina voor Jan Versmissen en Maria Cuypers (Stan Geysen)
  • De steenbakkerijen in Beerse in de 19de eeuw: hard zwoegen voor weinig centen (GuidoTheunissen)
  • Burgemeester Remi Baelden (1882-1964) (Leo Dignef)

De meeste van deze artikelen zullen verschijnen in het jaarboek 2024. U merkt alleszins dat de geschiedenis van Beerse en Vlimmeren en hun inwoners nog veel stof tot schrijven geeft.