Parochies Poederlee en Wechelderzande

De Lilse parochies Poederlee en Wechelderzande vierden vorig jaar feest naar aanleiding van hun 900-jarig bestaan. In Poederlee vond op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023 een heus feestweekend plaats en in Wechelderzande gebeurde hetzelfde op zaterdag 8 en zondag 9 juli.

Walter Driesen en Rosette Dillen van de heemkundige kring Norbert de Vrijter uit Lille hebben bij die gelegenheid elk een boek samengesteld over de rijke geschiedenis van deze twee parochies. De boeken bevatten een schat aan informatie en kunnen in ons Documentatiecentrum worden geraadpleegd.

De parochies Poederlee en Wechelderzande vormden eeuwenlang een gezamenlijke parochie. Alleen van Poederlee werd in een oorkonde uit 1123, exact 900 jaar geleden, voor het eerst melding gemaakt van ‘Poderla’. Over Wechelderzande is er pas in 1187 sprake met een eerste vermelding in oorkondes. Heemkundige kring Norbert de Vrijter uit Lille liet dit eeuwenlange bestaan van de twee parochies niet onopgemerkt voorbijgaan.

Twee jaarboeken

Walter Driesen schreef met 1123-2023, 900 jaar parochie Poederlee een mooi geïllustreerd jaarboek over de geschiedenis van de parochie. “Zijn zoektocht in verschillende archieven en verslagen leverde een boeiend relaas op. Daarin spelen gebroken altaarbladen, beschimmelde hosties, overspelige pastoors en vele dorpsruzies een rol. Wist u trouwens dat we de spotnaam ‘Puijelse mollen’ aan een pastoor te danken hebben”, aldus Hilde Verbercht van de heemkundige kring.

Het tweede boek onder de titel De Parochie Wechelderzande is grotendeels samengesteld door Rosette Dillen, met medewerking van Walter Driesen en Paul Meeus. Deze twee boeken werden het voorbije voorjaar aangeboden aan alle leden als jaarboek. Het zijn prachtige, rijk gestoffeerde werken geworden.

Ook al ben je niet van Poederlee of Wechelderzande, het zijn goed gestoffeerde bronnen voor iedereen die in parochiale geschiedenis en wetenswaardigheden is geïnteresseerd. Beide boeken kosten 25 euro per stuk, maar kunnen ook worden geraadpleegd in ons Documentatiecentrum tijdens een open-archiefavond of open-archiefmiddag. Ook tal van andere jaarboeken en tijdschriften liggen daar ter inzage.

Bron: Gazet van Antwerpen