Restauratie “Het Hof”

In Vosselaar zijn de ingrijpende restauratiewerken aan het pastoriedomein het Hof van start gegaan. Het karkas, de fundamenten en het dak van het landhuis, de aanpalende hoeve en de droogloods worden in opdracht van Stichting Kempens Landschap onder handen genomen. Ook de bruggetjes in het parkbos worden gerestaureerd. Een slibruiming in de vijver staat eveneens op de planning. De duur van de werkzaamheden wordt geschat op 1,5 tot 2 jaar.

Het Hof is een unieke site in het hartje van de Noorderkempen, op de grens van Vosselaar en Beerse. Het beschermde landhuis dateert volgens een ingemetselde steen uit 1750. Het Hof bevindt zich op een prachtig groen domein van zo’n 27 hectaren met waardevolle bossen en open landbouwgebieden. Daarnaast herbergt het domein een droogschuur en karakteristieke hoeve.

Rond 1831 kwam de pastorie leeg te staan, waarna Het Hof in handen kwam van privé-eigenaars (zie ook: Guido Theunissen, ‘Het rijke religieuze verleden van Beerse en Vosselaar’, in: De Vlierbes XLIV, 2022, p. 150 e.v.). Zij toverden het landhuis op het domein om tot een buitenverblijf in neoclassicistische stijl, een zogenaamd ‘Hof van Plaisantie’.

Nieuw hoofdstuk

In april 2018 brak een nieuw hoofdstuk aan voor het Hof, dat als monument beschermd is. Het volledige parkbos werd verdeeld onder twee partijen. De gemeente Vosselaar en de Stichting Kempens Landschap, die het domein voor 99 jaar in erfpacht heeft, ontfermden zich vanaf dan over de restauratie en herbestemming van het beschermde pastoriedomein. Het aansluitende parkbos, een beschermd natuurgebied, kwam in handen van het Agentschap Natuur en Bos. In de toekomst worden de pastorie en het parkbos ook verder ontwikkeld als toegangspoort tot het Turnhoutse stadsbos.

Stap voor stap bereidt de Stichting Kempens Landschap samen met het lokale bestuur de opwaardering en herbestemming van de site voor. Omwille van de slechte staat waarin het gebouw verkeerde, werd er meteen na de aankoop een dossier “hoogdringendheid” ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarop keurde de bevoegde minister een bedrag van 1.449.131,31 euro goed voor de toekomstige restauratie. De gemeente Vosselaar zorgt voor de verdere cofinanciering.

Duurzame restauratie

De volledige restauratie van het Hof bestaat uit drie fasen. In eerste instantie worden de fundamenten en de buitenkanten van de pastorie, hoeve en droogloods aangepakt. De gebouwen worden gestabiliseerd, de daken en muren worden grondig gerenoveerd en nieuwe ramen en deuren worden geplaatst. Ook de plafonds, trappen en haarden krijgen een eerste opknapbeurt. In het parkbos zorgt men voor de restauratie van de cementrustieke bruggetjes en het ruimen van slib in de vijver. De restauratie van de gebouwen werd gegund aan Renotec nv. De bruggetjes worden door Janssens en Janssens onder handen genomen en de slibruiming wordt uitgevoerd door de firma Heylen. In het parkbos is de restauratie van de cementrustieke bruggetjes en het ruimen van het slib in de vijver voorzien tijdens de eerste fase. Deze eerste restauratiefase zal wellicht 1,5 tot2 jaar in beslag nemen. In de volgende fase is de binnenafwerking van de gebouwen aan de beurt. Dat zal gebeuren in samenspraak met de toekomstige exploitant van de gebouwen, waarvoor eerder dit jaar een open oproep werd gelanceerd. Wie de uitbater wordt, is momenteel nog niet bekend.

Bron: website gemeente Vosselaar