Jacques Boone overleden

In Merksplas is op 24 november 2023 op 96-jarige leeftijd Jacques Boone overleden. Hij was een uitzonderlijk man voor de geschiedenis van Turnhout en de Kempen. Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria verleende hem in 2022 nog het ere-ondervoorzitterschap.

Bij de rechtbank van Turnhout oefende Jacques de functie van eerste substituut van de procureur des konings uit. Daarnaast hield hij zich in zijn vrije tijd vooral bezig met geschiedkunde. “Als 19-jarige ging hij al op zoek naar archeologische resten en mat hij zorgvuldig de restanten van de mottenburcht op de Vossenberg in Zondereigen (Baarle-Hertog) op”, vertelt Bert Hendrickx, voorzitter van Taxandria. “Als amateur-archeoloog verscheen hij nadien op verschillende sites in de Kempen en zorgde hij ervoor dat vondsten in een ruime context werden geplaatst. Het was pionierswerk in een tijd waarin er nog geen sprake was van een door de staat gefinancierde archeologische dienst of erfgoedcel.

Bevrijding van Turnhout

Jacques maakte in 1944 de bevrijding van Turnhout mee. In verscheidene artikelen en toespraken getuigde hij over deze gruwelperiode en vooral over het nooit willen vergeten van deze oorlogsmisdaden. Hij nam het initiatief om monumenten op te richten ter ere van John William Harper en luitenant Thomas William Salmon. In Merksplas gaf Jacques het startschot voor de jaarlijkse herdenking van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

Zendstation

Jacques’ contacten met Britse oudstrijders, die samen met hem de herinnering levendig wilden houden, waren uitermate intens. “Ook heldendaden van zijn vader verdienden het om voorgoed genoteerd te worden. Denk maar aan zijn uitzonderlijke publicatie over de MN7, het militaire zendstation in Baarle-Hertog dat tijdens de Eerste Wereldoorlog onder meer door zijn vader, Jozef Boone, werd geleid.

Voor Taxandria was Jacques van groot belang. Bij de overdracht van het Taxandriamuseum aan de stad Turnhout in september 1980 nam hij een cruciaal initiatief door de volledige museumcollectie voor 1 symbolische Belgische frank te schenken”, zegt Bert Hendrickx. De Geschied- en Oudheidkundige Kring kende Jacques Boone in 2022 het ere-ondervoorzitterschap toe. Daarnaast was hij lid van het eerste uur van de heemkring Marcblas in Merksplas, beschermend lid van De Vrienden van het Begijnhof en lid van de heemkundekring het Bezemklokje in Turnhout.

Voor zijn indrukwekkende prestaties op het vlak van erfgoed, geschiedkunde en cultuur kreeg hij in Merksplas een Lifetime Achievement Award. De uitvaartplechtigheid van Jacques Boone vond plaats op zaterdag 2 december 2023 in de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas.