Nieuwe jaarboek 2023

In oktober 2023 ontvangt u ons 45ste jaarboek met negen artikelen, geïllustreerd met meer dan tweehonderd foto’s. De volgende onderwerpen komen erin aan bod:

  • Op het einde van de jaren 30 kon je van mei tot september niet minder dan achtmaal kermis vierenin Beerse. De Vrouwengilde en de Boerinnenbond trokken aan de alarmbel, want het was crisis. LeoDignef onderzocht de kermisgebruiken in Beerse en Vlimmeren en al wat ermee gepaard ging, zoalsprocessies, volksspelen, wedstrijden en danspartijen. Altijd prijs, altijd gewonnen!
  • De brandweer van Beerse bestaat 150 jaar. Guido Theunissen, Gustaaf Kenis, Roel Pluym en Christophe Poels brengen het relaas van pompiersfeesten en -wedstrijden, nieuwe kazernes en wagenparken, en belichten de rol van verschillende commandanten en pompiers van formaat.
  • Ook de 50-jarige Ambulancedienst Beerse mag feestvieren. Willy Daemen zet de vrijwilligers in de bloemetjes, die zo’n 1700 maal per jaar uitrukken voor het vervoer van zieken of gewonden.
  • We konden het voorbije jaar ook weer twee platina huwelijksjubilea vieren. Leo Dignef schetst de levensloop van Remi Frederickx en Wiske Blijs en Carina Willems die van Frans Bosch en Maria Vanden Born. Onze gelukwensen aan beide echtparen die 70 jaar getrouwd zijn!
  • De Tweede Wereldoorlog blijft nog geregeld nieuwe dramatische verhalen prijsgeven. Guido Theunissen vertelt over de Duitse werkopvoedingskampen. Louis De Visscher wist eraan te ontsnappen, maar Albert Michielsen ondervond de gruwel ervan.
  • Staf Willemsens stelt ons zijn grootvader Gustave (Staf) Falque voor. Hij kwam vanuit Henegouwennaar Beerse om bij La Métallo Chimique loodkamers te gaan bouwen. In de jaren 20 tot 40 van de vorige eeuw was hij lood- en zinkwerker, koperslager en fotograaf in onze gemeente.
  • Het Vlimmershof was op het einde van de 19de eeuw een café met wachtzaal aan de tramhalte in Vlimmeren. Deze plek groeide uit tot een populaire dancing in 1971 en een hotel in 1996. Stan Geysen, Leo Van den Broeck en Hubert Willems vertellen de geschiedenis van deze legendarische horecazaak, die weldra voorgoed verdwijnt.
  • De steenfabriek Nova, thans Wienerberger, aan de Steenbakkersdam stond indertijd bekend als ‘de pannenfabriek’. Het bedrijf werd in de 19de eeuw opgericht door Sylvain Francart. Patrick Boucneau en twee neven met dezelfde voornaam, Jean-Marie Francart, beschrijven hoe deze familie in Beerse terechtkwam en haar nakomelingen uiteindelijk naar Tongeren trokken om daar hun industriële activiteiten voort te zetten.

Ons jaarboek 2023 is ook steeds zonder voorintekening tegen 22 euro (+ 5 euro voor verzending buiten Beerse-Vlimmeren) te verkrijgen bij een van onze bestuursleden.