Baancafés en dancings

De N12 tussen Antwerpen en Turnhout is thans een van de drukste gewestwegen van de provincie. Dat was in het begin van de 19de eeuw, toen het laatste stuk van de weg tussen Oostmalle en Turnhout werd aangelegd, wel even anders. Die aanleg had destijds heel wat voeten in de aarde, maar sindsdien is het belang van deze weg alleen maar toegenomen. Talrijke afspanningen, later omgebouwd tot baancafés en dancings, zorgden indertijd voor het nodige vertier voor de almaar grotere groepen reizigers die eerst met paard en koets en later met Tram 41 of met de bus of eigen auto tussen Turnhout en Antwerpen reisden.

Tijdens Open Monumentendag op zondag 10 september 2023 hebben we deze route weer volop in de schijnwerpers geplaatst. We deden dat aan de hand van een fototentoonstelling in de nieuwe woontoren Tribeca op de hoek van de Turnhoutseweg en de Bisschopslaan (kruispunt Bax). De tentoonstelling was gratis te bezoeken en lokte behoorlijk wat belangstelling. U kon er ook onze stand met jaarboeken aantreffen.