Onze erevoorzitter Jan Oostvogels vertelt over Vlimmeren

Onze erevoorzitter Jan Oostvogels vertelt over Vlimmeren “VLIMMEREN VAN WELEER… KERKSTRAAT 100 JAAR GELEDEN.

Café ‘Onder de Linde’ bij Jan Broeckx en Catharina Janssens waren de dichtste buren naast kerk en kerkhof. Zij waren de ouders van Jozef (+1973) en Louis Broeckx (+1995). De familie Broeckx heeft van de 17e tot de 20e eeuw haast 350 jaar het Vlimmerse dorpsleven bepaald: 2 burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, secretarissen, 3 gemeenteontvangers, kerkmeesters, gildehoofdmannen, onderwijzers, caféhouders, winkeliers, grootgrondbezitters, we vinden ze allemaal terug in hun Vlimmerse familiegeschiedenis.

En merkwaardig, thans in de 21e eeuw leeft geen enkele naamgenoot uit deze familiestam nog in Vlimmeren. Samen met de familie verdwenen op deze foto ook alle gebouwen behalve de kerk. Een maagdelijke toren zonder bol of hol, en de kerkhofmuur die thans naar achter is verplaatst vallen op. Indien de cafénaam een verwijzing is naar de enige boom op foto, magertjes, al is er blijkbaar voldoende plaats om een mooi caféterras te maken. Die leefcultuur was toen echter nog niet aanwezig. Andere tijden. Uit ‘Vlimmeren in een notendop’ van auteur Jan Oostvogels.