Vlimmeren herdenkt voor het eerst zijn oorlogsslachtoffers

Na de beide wereldoorlogen was er in Vlimmeren geen enkele gedenkplaat die herinnerde aan de plaatselijke oorlogsslachtoffers of gesneuvelde soldaten. Met medewerking van het gemeentebestuur werd op 9 december 2018 een mooie gedenkplaat ingehuldigd, waardoor deze historische tekortkoming eindelijk werd rechtgezet.

De zeer talrijke opkomst van familieleden en Vlimmerenaren bevestigde zoveel jaren na de twee wereldoorlogen dat deze herdenkingsplechtigheid wel degelijk zinvol was. Mede dankzij een fijne gebedsdienst, de medewerking van Brassband Kempengalm, de brandweer van Beerse en het Bevrijdingscomité Den Hout Noord volgde een stijlvolle huldiging.

Burgemeester Marc Smans, initiatiefnemer Jan Oostvogels en Karel Vangenechten als kleinkind van een van de oorlogsslachtoffers brachten pakkende getuigenissen tijdens hun toespraken. In het jaarboek 2019 van De Vlierbes zullen we een artikel publiceren met een beschrijving van de acht Vlimmerse oorlogsslachtoffers die op de gedenkplaat vermeld staan. Van hen liggen er nog drie begraven op het oude kerkhof ten zuiden van de Vlimmerse  kerk, met name John De Prins, Alfons Michielsen en Victor Maegh. Het is de bedoeling dat jaarlijks een herdenkingsplechtigheid wordt gehouden, zoals trouwens in alle omringende gemeenten gebruikelijk is.