Jaarboek 2019

In oktober 2019 kunnen wij u het 41ste jaarboek van De Vlierbes aanbieden. Als er op het etiket van uw tijdschrift niet 2019 staat, dan hebt u nog niet ingetekend voor het nieuwe jaarboek. Stort dan nu 22 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren: 25 euro) op het rekeningnummer BE85 3200 3569 9306 van De Vlierbes, t.a.v. Dirk Royens, Oostmalse weg 25, 2340 Beerse. U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. Indien uw betaling na 1 februari gebeurde zijn onze lijsten nog niet aangepast.

Intekenaars die niet wensen dat hun naam wordt opgenomen in de lijst van intekenaars, moeten dat tijdig melden aan onze nieuwe penningmeester Dirk Royens, penningmeester@devlierbes.be. We houden dan rekening met hun wens.