Jaarboek 2017 voor 723 intekenaars

Tijdens het tentoonstellingsweekend van 7 en 8 oktober 2017 mogen de intekenaars hun jaarboek 2017 komen afhalen in het Tempelhof. Ons 39e jaarboek omvat 260 bladzijden en is geïllustreerd met 244 foto’s. De volgende onderwerpen komen aan bod in dit jaarboek:

 • Paul Cuynen stelt alle vroegere en huidige koordirigenten van Beerse en Vlimmeren voor. Wist u dat er op dit ogenblik nog zeven koren actief zijn in onze gemeente? En of men kan zingen in Beerse en Vlimmeren!
 • In november 2016 overleed ons erebestuurslid René Braekmans. Ludo Dierckx wijdt een in memoriam aan hem.
 • Jan Oostvogels laat ons kennismaken met vier generaties schrijnwerkers binnen de familie De Prins in Vlimmeren.
 • In oktober 1856 werd aan de Lemmerstraat in Beerse een dubbele moord gepleegd. Vijf maanden later, in maart 1857, kwam de dader in Turnhout op het schavot terecht. Herman Lauwers beschrijft in detail het onderzoek, het assisenproces en de uitvoering van het vonnis in deze zaak.
 • “70 jaar getrouwd, dat is niet mis, dat is een hele gebeurtenis!” stond er te lezen op een groot bord naar aanleiding van de platina bruiloft van Marcel Joris en Julia Erkens in november 2016. Paul Cuynen en Stan Geysen gingen op bezoek bij de jubilarissen en brengen verslag uit van 70 jaar lief en leed.
 • Karel en Alberte Van Nyen-Meeùs trouwden in 1893 en maakten nadien een maandenlange huwelijksreis van 5.500 km met de stoomtrein en koetsen, die hen doorheen Frankrijk en Italië voerden. Leo Dignef brengt uitgebreid verslag uit.
 • Pinguïns aan de Noordpool? Onmogelijk! Toch vond Staf Willemsens er heel wat ‘Pinguïns’ terug. Deze motorclub had haar uitvalsbasis in café ‘De Noordpool’ aan het Oosteneinde in Beerse. Een terugblik vol straffe verhalen!
 • Jan Oostvogels en Ludo Dierckx onderzochten aan de hand van de onlangs gedigitaliseerde bevolkingsregisters de afkomst van de inwijkelingen in Vlimmeren in de 19e eeuw. Hun zoektocht levert enkele merkwaardige cijfers op.
 • Karel Govaerts beschrijft het gebruik van de ‘Ossenroute’ tussen Brug 6 en de Rijks-weldadigheidskoloniën van Merksplas. Van 1882 tot 1907 werden de goederenwagons daar inderdaad door ossen voortgetrokken; van 1907 tot 1953 door een stoomlocomotiefje.
 • In de ‘zomerbar’ aan Brug 5 vroeg Jos Boeckx zich af waar de bewoners van de wijk het Heilaar de voorbije 100 jaar zoal hun dorst konden laven. Niet minder dan 17 foto’s van drankgelegenheden staan er in zijn artikel en dat is nog maar een selectie. Iemand nog dorst?
 • Paul Cuynen opent dit jaarboek met een overzicht van alle dirigenten en sluit af met een verdienstelijke koorzanger. Jan Van Echelpoel was 65 jaar kerkzanger van het koor op Onze-Lieve-Vrouw Den Hout.

Ons Jaarboek 2017 is ook zonder voorintekening tegen € 19 (+ € 3 voor verzending buiten Beerse-Vlimmeren) te verkrijgen bij alle bestuursleden. U kunt al intekenen voor het jaarboek 2018 bij de afhaling van uw jaarboek 2017 in oktober of door storting van € 19 (+ € 3 verzendingskosten buiten Beerse-Vlimmeren = € 22) op het rekeningnummer BE19 3200 3562 2312 van De Vlierbes, Vrijwilligersstraat 29, 2340 Beerse, met de mededeling “jaarboek 2018”. Voor buitenlandse stortingen moet u ook de BIC-code BBRUBEBB vermelden.