Beersenaar Jeanne Geerts wordt 107 jaar

In de huiskrant van december 2014 van het woonzorgcentrum te Rijkevorsel verscheen een artikel over de 104-jarige Jeanne Geerts waarin ze haar levensloop vertelt aan de lokale verslaggeefster Melissa Schroyens.

Jeanne werd geboren te Beerse op 25.08.1910 als dochter van Jos Geerts en Van Hoeck Maria Catharina. Zij was de jongste dochter in het gezin samen met haar tweelingbroer Mil en jongste zus van wijlen meester Jos Geerts (zie jb. IX 1987 blz. 9, in memoriam Jos Geerts) (medestichter van de heemkundige kring De Vlierbes in 1978) Jeanne heeft altijd samen met haar man Jan Torremans in Beerse gewoond.

Zij huwde te Beerse op 22 augustus 1933 met Jan Torremans, geboren te Rijkevorsel op 12.01.1908 als zoon van Jan Frans en Snels Lucia en tweelingbroer van Jos Torremans. (zie jb. XXXVI 2014 blz. 244 Edmond Torremans van Jan Oostvogels). Na hun huwelijk trokken ze naar de Gasthuisstraat te Beerse. Samen kregen ze twee kinderen.