Overledenen in de afgelopen periode

Wij gedenken de overledenen van de afgelopen periode:

  • Alex Boogmans, echtgenoot van Bertha Van den Broeck, erebestuurslid van De Vlierbes. In ons jaarboek zullen wij een uitgebreid in memoriam aan Alex wijden.
  • Emiel Ooms, ° Rijkevorsel 1937, echtgenoot van Ria Van der Schoot.
  • Agnes Van Bladel, ° Turnhout 1950, echtgenote van Johnny Struyven.

Leave a Reply