Ontvangen schenkingen in de afgelopen periode

Heemkundige kring De Vlierbes dankt de gevers van diverse schenkingen in de afgelopen periode:

  • Willy Daemen, Beerse: foto’s klokken oude kerk Sint-Lambertus; foto oude kerk Sint-Lambertus; allerlei informatie over Beerse, waaronder steenbakkerijgeschiedenis
  • May Driesen, Beerse: schilderij van Tess Collart
  • Maes-Van den Bergh, Beerse: uitnodigingen, krantenknipsels Den Hout
  • Leo Sels, Beerse: schilderij van zuster Augustina
  • Jan Versmissen, Merksplas: schommelpaard, vleesmolen, obus, unster, dia’s, foto’s, twee chromoboeken Végé, devotieprentjes en rouwbrieven
  • Staf Willemsens, Beerse: prentkaartenboek, foto’s en rouwprentjes

Schenkingen van bijzondere waarde kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1, bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67.

Werp geen documenten, rouwbrieven of rouwprentjes weg, maar bezorg ze aan Willy Daemen, Boterbloemstraat 11, Beerse, tel. 014 29 19 91, of aan een van de bestuursleden. De familiekundige vindt hierin belangrijke informatie over zijn voorouders en familieleden. Dank u wel!

Interessante nieuwsartikelen over Beerse of Vlimmeren uit kranten of tijdschriften mag u altijd uitknippen en bezorgen aan ons bestuurslid Johan Poels, Vinkenpad 5, Beerse, tel. 014 62 01 42. We archiveren ze en bewaren ze zo voor het nageslacht.