Ontvangen schenkingen in de afgelopen periode

Heemkundige kring De Vlierbes dankt de gevers van diverse schenkingen in de afgelopen periode:

  • Paul Deswert: EHBO middelen uit WO II
  • R. Huberland, Beerse: schilderij van Leon Torfs (St. Cornelius kapel)
  • Frank Laenen, Beerse: plaatje “de nachtveiligheid – oud soldaten”

Schenkingen van bijzondere waarde kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1 bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67.

Leave a Reply