Ontvangen schenkingen in de afgelopen periode

Heemkundige kring De Vlierbes dankt de gevers van diverse schenkingen in de afgelopen periode:

  • Jan Oostvogels, Vlimmeren, archiefdocumenten Vlimmeren
  • André Sas, Beerse: aarden fles Robben 100 jaar, kerkliedboekje
  • Marleen Walbers , Beerse: foto aanwezigen inhuldiging Sint-Jozefkliniek Beerse; boekje over sacrament van het huwelijk

Schenkingen van bijzondere waarde kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1 bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67. Werp geen documenten, rouwbrieven of rouwprentjes weg, maar bezorg ze aan Willy Daemen, Boterbloemstraat 11, Beerse, tel. 014 29 19 91, of aan een van de bestuursleden. De familiekundige vindt hierin belangrijke informatie over zijn voorouders of familieleden.

Leave a Reply