Ontvangen schenkingen in de afgelopen periode

Heemkundige kring De Vlierbes dankt de gevers van diverse schenkingen in de afgelopen periode:

  • Allerlei: liedjesboek, medaille Chiro 25 jaar, huwelijksmenu en liedjes, historiek JanssenPharmaceutica
  • Chris Daneels-De Bruyckere, Beerse: boek Vlaamse Figuren• Frans Portael, Turnhout: allerlei digitale filmpjes over verenigingsleven in Beerse
  • Maes-Van den Bergh, Beerse: uitnodigingen en krantenknipsels Den Hout
  • Lief Van Cleuvenbergen, Vosselaar: Kempense neusdoek
  • Liza Van Steenbergen-Van Looy, Beerse: twee boeken Uit het leven van een Heislender, fotoboekjes Beerse in oude prentkaarten (3 bruin en 1 groen), fotoboekjes Vlimmeren in oude prentkaarten, Turnhout in oude prentkaarten, Arendonk in oude prentkaarten, Sint-Kwintens-Lennik in oude prentkaarten en Meerhout in oude prentkaarten, boek Volks- en kinderzang in Beerse/Vlimmeren, boek Rakkers der grenzen, boek Vader was in Duitsland (Marleen Smans), 17 jaarboeken HK De Vlierbes, Historisch jaarboek van Herentals III, Oorlogsboek Merksplas (1984), boekje Historiekgroep ’t Ekstergoor (Karel Van Nyen), drie boeken Brieven uit de hel (concentratiekampen), Fotoboek Beerse/Vlimmeren HK De Vlierbes 1991, boek Bijlage tot de geschiedenis van Beerse, catalogus HK De Vlierbes 1987, boek Sagen, Heksen- en Spookverhalen te Vlimmeren, boekje Rijkevorsel van vroeger tot heden, twee boeken Rijkevorsel beelden uit het verleden, foto’s “Gesneuvelden Beerse in oorlog 1914-1918”, bedevaartvaantjes Sint-Cornelius, twee grote fotoreproducties postkaarten, medailles, knoopmedailles
  • Dries Verwaest, Beerse, kinderboekje, getuigschrift plechtige communie Maria Van Dijck (1933),oorkonde Pius X (1939)

Schenkingen van bijzondere waarde kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1, bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67.

Werp geen documenten, rouwbrieven of rouwprentjes weg, maar bezorg ze aan Willy Daemen, Boterbloemstraat 11, Beerse, tel. 014 29 19 91, of aan een van de bestuursleden. De familiekundige vindt hierin belangrijke informatie over zijn voorouders en familieleden. Dank u wel!

Interessante nieuwsartikelen over Beerse of Vlimmeren uit kranten of tijdschriften mag u altijd uitknippen en bezorgen aan ons bestuurslid Johan Poels, Vinkenpad 5, Beerse, tel. 014 62 01 42. We archiveren ze en bewaren ze zo voor het nageslacht.