Ontvangen schenkingen in de afgelopen periode

Heemkundige kring De Vlierbes dankt de gevers van diverse schenkingen in de afgelopen periode:

  • Jos Boeckx, Beerse: documenten gemeenteraadsverkiezingen
  • Fanfare Het Werk der Toekomst, Beerse: muziekpartituren
  • Jacobs-Van Peer, Beerse: lidboekje CM en ACV, mijnwerkersdocument
  • Gustaaf Smits, Rijkevorsel: reeks jaarboeken De Vlierbes
  • Leen Peeters, Beerse: (kerk)boekjes, boeken, devotionalia
  • Ann Van den Broeck, Loenhout: familiefoto’s
  • Willy Van Sprengel, Turnhout: video pater Van Gils (priester heeroom), 2 dia’s over het schatten van varkens, wedstrijd op Antwerpsesteenweg
  • Jac Wilmsen, Beerse: reeks jaarboeken De Vlierbes, boeken, kalenders Goa, fototoestel, fotoboeken Beerse, werkboekje uit de koolmijnen, prentjes “Ken uw wereld”

Schenkingen van bijzondere waarde kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1 bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67. Werp geen documenten, rouwbrieven of rouwprentjes weg, maar bezorg ze aan Willy Daemen, Boterbloemstraat 11, Beerse, tel. 014 29 19 91, of aan een van de bestuursleden. De familiekundige vindt hierin belangrijke informatie over zijn voorouders of familieleden.

Leave a Reply