Statutaire vergadering

Op maandag 23 januari 2023 vindt de jaarlijkse algemene statutaire vergadering plaats in het Documentatiecentrum aan de Boudewijnstraat 18. Ze start om 19.30 uur. Als lid kunt u deze vergadering bijwonen, maar vooraf uw aanwezigheid melden is wel noodzakelijk. Meer nieuws over HK De Vlierbes vindt u steeds terug op onze website: www.devlierbes.be.

Mocht u interesse hebben om actief mee te werken aan onze heemkundige kring, hetzij als losse medewerker, hetzij op permanente basis als volwaardig bestuurslid, dan kunt u zich op ieder ogenblik aanmelden bij een van onze bestuursleden. Alle hulp en actieve inzet, hoe bescheiden ook, wordt steeds enthousiast begroet en in dank aanvaard.