Congres “Strijd aan de Grens” – 24 maart 2019

Op zondag 24 maart 2019 organiseren de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) Erfgoed Voorkempen en Erfgoed Noorderkempen het congres ‘Strijd aan de Grens’. Deze studiedag gaat door in Fort II te Wommelgem. Bent u geïnteresseerd in militaire geschiedenis, gefascineerd door verdedigingswerken uit oorlogen of verhalen van strijd op merkwaardige plekken in ons landschap? Neem dan zeker deel! Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Opvallend voor de Voorkempen en de Noorderkempen is het nog aanwezige militaire erfgoed dat heel het gebied doorkruist. Beide regio’s omvatten immers een groot deel van een historische grensstreek sinds de scheiding van de Nederlanden, waardoor dit gebied vaak het toneel was van de strijd tussen de verschillende Europese mogendheden. De 80jarige oorlog, de Spaanse successieoorlog, de Napoleontische oorlogen, de Hollandse periode en de Eerste en Tweede Wereldoorlog; allemaal hebben ze hun sporen nagelaten in het landschap. Maar ook in de herinnering van de bewoners.

Op het congres worden onderzoek en projecten in de kijker gezet die de voorbije jaren werden gerealiseerd in de Kempen. Ondertussen is het duidelijk dat er in dit historisch grensgebied uit vrijwel alle periodes en conflicten restanten zijn achtergebleven in het landschap. Hoe brengen we die relicten in kaart? Welke methoden bestaan er om die te onderzoeken? Wat zijn originele manieren om het militair erfgoed zichtbaar te maken voor het publiek? Door middel van een aantal boeiende lezingen maakt u kennis met al deze aspecten en het militaire erfgoed uit deze streek.

Het congres wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Informatie:

  • meer info over het programma kan u hier vinden
  • Inschrijven kan hier
  • voor meer praktische informatie kan u hier terecht