Jaarboek 2018

Vele leden hebben al ingeschreven voor het jaarboek 2018. Als er op het etiket van uw tijdschrift rechts bovenaan nog niet 2018 staat, hebt u nog niet ingetekend. Doe dat nu door storting van 19 euro (voor verzending buiten Beerse of Vlimmeren 22 euro) op het rekeningnummer BE19 3200 3562 2312, BIC-code BBRUBEBB van De Vlierbes, 2340 Beerse. U kunt ook steeds betalen via een bestuurslid. Intekenaars die niet wensen dat hun naam gepubliceerd wordt in de intekenaarslijst achteraan het jaarboek, moeten dat wel even mel-den aan de penningmeester.