Pastoor Hilaire De Cooman overleden

Op donderdag 9 november 2017 is E.P. Hilaire De Cooman, pastoor van de Sint-Lambertusparochie, op 80-jarige leeftijd in Turnhout overleden. Hij werd in 1937 in Gent geboren en trad in 1957 in bij de paters scheutisten. Na een opleiding van zeven jaar was hij van 1965 tot 1977 missionaris in de provincie Kasai in Belgisch Congo. Na zijn terugkeer werd hij belast met de vorming van de jonge paters scheutisten in Leuven.

In 1987 werd hij deken van de Sint-Amelberga-parochie in Zandhoven. Toen hij in 2002 met pensioen ging, kwam hij in Vlimmeren wonen. Veel rust werd hem echter niet gegund, want na één dag kreeg hij al het verzoek om mee te werken aan animatieactiviteiten van het bisdom en vanaf 2005 kwam hij de vieringen van de tijdelijk wegens renovatiewerken gesloten Sint-Lambertuskerk in de Sint-Jozefskerk in Vosselaar leiden. Dat hij ook nog zou worden opgeroepen om op 69-jarige leeftijd aan een nieuwe carrière als pastoor te beginnen, was helemaal niet te voorzien. Op 2 juli 2006 werd hij door pastor Peter Dierckx aangesteld als nieuwe pastoor van de Sint-Lambertusparochie. Daarnaast bleef hij ook de eucharistievieringen in het psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel leiden.

Pater Hilaire was een minzame herder, die door de parochianen van Sint-Lambertus op handen werd gedragen. Alle kerkgangers heette bij persoonlijk bij de hoofdingang van de kerk welkom en na de misviering had hij steeds een woordje van bewondering en dank klaar voor zijn misdienaars, het koor en de organist. Zijn gelovigen stuurde hij naar huis met goede wensen voor een gezellig familiefeestje of veel kijkplezier bij een sportwedstrijd.