Mededeling van de redactie

Schenkingen kunt u steeds bezorgen aan een van de bestuursleden of aan Jos Boeckx, Busselen 1 bus 1, Beerse, tel. 014 61 31 67. Werp geen documenten, doodsbrieven of gebedsprentjes weg, maar bezorg ze aan Willy Daemen, Boterbloemstraat 11, Beerse, tel. 014 61 54 70, of aan een van de bestuursleden. De familiekundige vindt hierin belangrijke informatie over zijn voorouders of familieleden. Dank u wel.