Erebestuurslid Elza Doemen overleden

Zaterdag 26 augustus is ons erebestuurslid Elza Doemen plots overleden. Zij was 86 jaar, maar ondanks die ‘gezegende’ leeftijd was zij af en toe nog actief in onze heemkundige kring. Zo had zij onlangs nog toegezegd om op 20 oktober 2017, tijdens de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’, deel te nemen aan een vertelavond in ons museumcafé.

Elza Doemen (°10.10.1930) behaalde het diploma van onderwijzeres bij de Zusters van de Christelijke Scholen in Vorselaar en gaf gedurende haar hele carrière les aan de meisjesschool, later de Gemeentelijke Basisschool Albertstraat Beerse. Zij huwde met Frans Van Rooy en woonde tot 2012 aan de Karel Van Nyenlaan 22 in Beerse.

In 1990 werd Elza bestuurslid van De Vlierbes. Er werd toen hard gewerkt aan het grote ‘Fotoboek Beerse-Vlimmeren’ en zij was meteen een goede hulp bij het verzamelen en beschrijven van foto’s over de Kwikstraat, waar zij geboren was. De inwoners van dat afgelegen gehucht aan de grens met Sint-Jozef Rijkevorsel klaagden wel eens dat zij zo weinig aan bod kwamen in de publicaties van de heemkundige kring. “Dan moet je zelf iets schrijven,” zei Elza, en zij voegde de daad bij het woord. In 1992 verscheen haar ode aan de bewoners van de Lange en de Korte Kwikstraat onder de titel “’k Hou van de Kwikstraat, al honderd jaar”, naar een liedje gecomponeerd door Sooike Coolen.

Daarmee was Elza nog niet uitverteld. Tot 2007 verschenen van haar nog zes bijdragen in de jaarboeken van De Vlierbes. Elza geraakte nooit uitverteld. Dat ondervonden de talloze bezoekers die zij in Heemkundig Museum Tempelhof ontving. De kinderen van de vele klassen van de basisscholen die op bezoek kwamen, wist zij met haar pedagogische ervaring te boeien. Voor de volwassenen pakte zij uit met de collectie van Kempense kleding en textiel. Haar verhaal zette menig bezoeker aan om de verzameling met merkwaardige stukken aan te vullen. Om de twee tot drie jaar kon zij in de grote kamer van Heemkundig Museum Tempelhof een thema op basis van de textielcollectie uitwerken: klederdracht van de burgerij, feestkleding, geboorte en doopsel… In 2001 werd Elza zelfs in het Stadtmuseum Herrenmühle in Hammelburg (Bayern) uitgenodigd om er samen met Maria Wouters van het Turnhoutse Taxandriamuseum de tentoonstelling “Kempener Kleidung von der Wiege bis ins Grab” te organiseren.

In 2012 verhuisde Elza naar de serviceflats aan de Boudewijnstraat. Haar gezichtsvermogen ging de laatste jaren fel achteruit, maar haar sappige vertellingen, die bleven al haar bezoekers aan het lachen brengen: over het pensionaat in Vorselaar, over “onze Frans”, over het leven in de Kwikstraat… In ons jaarboek 2018 zullen wij een uitgebreider in memoriam aan Elza Doemen wijden.