Auteurs D

DANEELS Leon

 1. jg. 1 1979 Bijdrage tot de geschiedenis van de hoefsmeden van Beerse (& J. Helsen)

DANEELS Miel

 1. jg. 7 1985 De Kempense kleiafzettingen in hun geologisch kader
 2. jg. 28 2006 Dagboek van soldaat Leon Daneels in de Tweede Wereldoorlog

DARAS Hervé

 1. jg. 4 1982 De rol van de geestelijkheid bij het bestrijden van de hekserij in de Antwerpse Kempen, vroeger en nu
 2. jg. 5 1983 De rol van de geestelijkheid bij het bestrijden van de hekserij in de Antwerpse Kempen, vroeger en nu
 3. jg. 23 2001 De Wandelende Jood, ook in Vlimmeren

DE JONGH Henri

 1. jg. 1 1979 Maatschappij “De Vrienden der Armen”.  Historisch overzicht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 1883-1958
 2. jg. 3 1981 Historiek van de jongensschool “Schransdries” te Beerse-Den Hout
 3. jg. 5 1983 Historiek van kerk en parochie van Beerse-Den Hout
 4. jg. 7 1985 Jef Van Roey, 65 jaar kerkzanger
 5. jg. 9 1987 Beerse in jaartallen.  Eerste deel: van 1187 tot de Vrede van Münster
 6. jg. 10 1988 Kogelflesjes
 7. jg. 10 1988 E.H. Jozef Vandepoel, pastoor te Beerse van 1929 tot 1959
 8. jg. 10 1988 Beerse in jaartallen.  Tweede deel: van de Vrede van Münster tot de Tweede Wereldoorlog
 9. jg. 11 1989 Over een vergeten en verlaten grot
 10. jg. 11 1989 Doodsprentjes
 11. jg. 12 1990 Kapelletjes en grotten te Beerse
 12. jg. 12 1990 De Laak
 13. jg. 14 1992 Den Hout in ’t goud
 14. jg. 14 1992 Leon Torfs (1898-1966)
 15. jg. 14 1992 De Sint-Jozefskliniek te Beerse
 16. jg. 15 1993 De schilderijen in de raadzaal van Tempelhof (& L. Dignef)
 17. jg. 15 1993 August Melis, gemeentesecretaris te Beerse van 1928 tot 1953

DELARUELLE Stephan

 1. jg. 29 2007 Van Karolingers tot Brabanders: middeleeuwse bewoning te Beerse, site Mezenstraat
 2. jg. 31 2009 Laatmiddeleeuwse potstal op Den Hout in Beerse
 3. jg. 34 2012 Merovingische begraving in bronstijdgrafheuvels aan de Krommenhof in Beerse
 4. jg. 35 2013 Vervloekte voorwerpen? Een bronsdepot aan de Beekakkers in Beerse
 5. jg. 36 2014 Nederzettingen uit de bronstijd en de ijzertijd aan de Busselen in Beerse
 6. jg. 40 2018 Bijzondere vondsten uit een waterput. Archeologisch onderzoek aan de Lepelstraat in Vlimmeren

DE SMAELE Bart

 1. jg. 29 2007 Van Karolingers tot Brabanders: middeleeuwse bewoning te Beerse, site Mezenstraat
 2. jg. 34 2012 Merovingische begraving in bronstijdgrafheuvels aan de Krommenhof in Beerse

DIERCKX Ludo

 1. jg. 23 2001 Kwartierstaat van Hektor Jansen
 2. jg. 28 2006 Kwartierstaat van Albert Poels
 3. jg. 29 2007 Kwartierstaat van Karel Willemsens
 4. jg. 31 2009 Chiro Den Hout 50 jaar
 5. jg. 36 2014 Kwartierstaat van Florent Bosch
 6. jg. 36 2014 Kwartierstaat van Edmond Torremans
 7. jg. 37 2015 Kwartierstaat van Maria Van Loco
 8. jg. 37 2015 Kwartierstaat van Maria Maegh
 9. jg. 38 2016 Kindersterfte tussen de twee wereldoorlogen te Vlimmeren
 10. jg. 38 2016 Kwartierstaat van Paul Cuynen
 11. jg. 39 2017 In memoriam erebestuurslid René Braekmans
 12. jg. 39 2017 Inwijkelingen in Vlimmeren tussen 1800 en 1900
 13. jg. 40 2018 Bijlage: vluchtelingen uit Beerse naar Uden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 14. jg. 40 2018 De grenzen van Beerse volgens een vaststelling in 1824

DIGNEF Leo

 1. jg. 2 1980 Snuif
 2. jg. 4 1982 Behelp je met keukenkruiden (& Br. R. Van Mechelen)
 3. jg. 8 1986 In memoriam Camiel Van Houten
 4. jg. 8 1986 Verklarende lijst van termen uit de vaktaal van de arbeiders in de kleiputten te Beerse (& C. Van Houten)
 5. jg. 8 1986 Vlier
 6. jg. 10 1988 Tien jaar De Vlierbes in foto’s
 7. jg. 10 1988 Vijftig jaar scouting te Beerse
 8. jg. 11 1989 De koninklijke fanfare “Het Werk der Toekomst” te Beerse (& J. Helsen)
 9. jg. 14 1992 Kwartierstaat Jos Geerts (1907-1987) (& R. Meulders, H. Jansen)
 10. jg. 15 1993 Wassen en strijken
 11. jg. 15 1993 De schilderijen in de raadzaal van Tempelhof (& H. De Jongh)
 12. jg. 15 1993 Historiek van het huis Dufraing (& H. Jansen)
 13. jg. 16 1994 Rantsoenering en ravitaillering tijdens de Tweede Wereldoorlog te Beerse
 14. jg. 16 1994 Beerse en Vlimmeren voeren het wapenschild van Johan de Proost
 15. jg. 17 1995 In memoriam Karel Loomans
 16. jg. 17 1995 Geen mijnen, wel koolputters in Beerse (& E. Raeves, J. Bols, E. Snels)
 17. jg. 17 1995 Geschiedenis van de Sint-Lambertusparochie te Beerse tot 1436
 18. jg. 19 1997 Aan tafel met de familie Van Nyen
 19. jg. 19 1997 Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616) (& J. Geerts)
 20. jg. 19 1997 Cornelius Wouters (1794-1863), van landbouwer tot grootgrondbezitter
 21. jg. 20 1998 Beerse in de Eerste Wereldoorlog (& J. Geerts, J. Van Nyen, E. Snels)
 22. jg. 20 1998 In memoriam Henri en Gaby De Jongh
 23. jg. 20 1998 De ballingschap van Karel Van Nyen in 1914-1918
 24. jg. 21 1999 In memoriam Emiel Snels
 25. jg. 21 1999 Duivenbonden in Beerse
 26. jg. 21 1999 Aan Bax
 27. jg. 21 1999 Vijftig jaar na ‘De Leeuw van Vlaanderen’
 28. jg. 22 2000 De Schutsboom
 29. jg. 22 2000 Platina voor Frans Cuypers en Amelie Proost
 30. jg. 22 2000 De koningskwestie in 1950
 31. jg. 22 2000 Beerse en Vlimmeren in foto’s
 32. jg. 23 2001 Kwartierstaat van Hektor Jansen
 33. jg. 24 2002 In memoriam Jos Bols
 34. jg. 24 2002 Beerse in de Hollandse tijd (1815-1830)
 35. jg. 25 2003 Den Hout-Noord
 36. jg. 25 2003 De glasramen van de Sint-Lambertuskerk
 37. jg. 25 2003 Zuster Emmanuelle (Jeanne Canters) van Beerse
 38. jg. 26 2004 Van bengel tot stoker in de steenfabrieken van Beerse
 39. jg. 27 2005 De scheepstrekkers, schippers en pontlossers van de steenfabrieken in Beerse
 40. jg. 27 2005 In memoriam Hektor Jansen
 41. jg. 27 2005 Een zevende zoon of dochter
 42. jg. 27 2005 Beerse in de Belgische Onafhankelijkheidsstrijd (1830-1840)
 43. jg. 28 2006 In memoriam erebestuurslid Albert Poels
 44. jg. 28 2006 In memoriam erepenningmeester Jef Bolckmans
 45. jg. 29 2007 Geboorte en doopsel
 46. jg. 29 2007 In memoriam erebestuurslid Karel Willemsens
 47. jg. 29 2007 In memoriam erebestuurslid Jos Bastiaensen
 48. jg. 29 2007 Wezenzorg in de familie Hermans in de jaren twintig
 49. jg. 30 2008 De glasramen van de Sint-Quirinuskerk
 50. jg. 30 2008 Oude en nieuwe aftelrijmpjes en kinderliedjes
 51. jg. 31 2009 Honderd jaar nieuwe Sint-Lambertuskerk
 52. jg. 31 2009 Communie en Vormsel
 53. jg. 32 2010 Het Hemelrijk
 54. jg. 33 2011 Maatschappij de Gedecoreerden Beerse 1911 – 1934
 55. jg. 34 2012 Turnkring Lentezon – Turnkring Olympia in Beerse
 56. jg. 34 2012 Architect René Van Steenbergen (1911-1995)
 57. jg. 34 2012 Het gasthuis in Beerse
 58. jg. 35 2013 Kunstschilder Albert Haest (1916-2002)
 59. jg. 35 2013 Beerse en Vlimmeren vanuit de luchtballon
 60. jg. 36 2014 Speelplein Don Bosco
 61. jg. 37 2015 In memoriam erebestuurslid Maria Van Loco
 62. jg. 37 2015 Post van het front in 1914-1918
 63. jg. 37 2015 Jan Sintjoor en Make
 64. jg. 37 2015 Frans De Locht, loteling
 65. jg. 37 2015 Noodgeld tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
 66. jg. 37 2015 De Antwerpseweg van Beerse tot Vlimmeren in foto’s
 67. jg. 38 2016 Brugwachters in Beerse
 68. jg. 38 2016 Gidsen Sint-Rita Beerse
 69. jg. 38 2016 De Boerkes van Beerse
 70. jg. 39 2017 Huwelijk en huwelijksreis van Karel en Alberte Van Nyen-Meeùs in 1893
 71. jg. 40 2018 In memoriam erebestuurslid Elze Doemen
 72. jg. 40 2018 In memoriam erebestuurslid Alex Boogmans
 73. jg. 40 2018 Dertig jaar Heemkundig Museum Tempelhof (1987-2017)
 74. jg. 41 2019 Platina voor Paul Marynissen en Gaby De Boeck
 75. jg. 41 2019 Koninklijke fanfare Het Werk der Toekomst 150 jaar

DISCART Joannes

 1. jg. 17 1995 Lof der zotheid bij de Hemelsussen

DOEMEN Elza

 1. jg. 14 1992 ‘k Hou van de Kwikstraat, al honderd jaar
 2. jg. 16 1994 De bevrijding van de Kwikstraat
 3. jg. 19 1997 Daensisme in de familie Van Opstal
 4. jg. 19 1997 Maria Roefs, eerste honderdjarige van de Kwikstraat
 5. jg. 21 1999 Het thuisfront in de oorlog
 6. jg. 25 2003 Den Hout-Noord
 7. jg. 29 2007 De familie Berkvens in Canada