Feestelijkheden in 1947

Plechtige viering van het Zilveren Bestaansjubileum der Parochie van de H. Margarita Maria, Bredaseweg, te Tilburg, op 10 December en volgende dagen in het jaar O. H. 1947

versiering van de kerk bij het 25-jarig jubileum der parochie in 1947

Woensdag 10 December: de kinderendag

8 uur

Plechtige H. Mis met algemene Communie der kinderen, om God te danken voor alles, wat we op voorbede onzer patroon-heiligen hebben verkregen. De patroon-heiligen onzer scholen zijn:
Sinte Margarita Maria voor de meisjes der Lagere school. Sint Thomas van Aquine voor de jongens der Lagere school.
Sinte Theresia van Lisieux voor de kinderen der Bewaarschool en Montessori-school.
Sinte Anna voor de meisjes van de Huishoudschool. Sint Aloysius voor de rijpere jeugd.

10 uur

Receptie van de meisjes van de Lagere school en Huishoudschool in de geheel gerestaureerde zaal van het Parochiehuis.

10 uur

Voorstelling van Henk Zoutendijks poppenspel:  AVONTUREN VAN PRINS BOUDEWIJN, voor de kinderen van de Bewaar- en Montessori-school in de Gymnastiek-zaal.

Half 12

Receptie van de jongens van de Lagere school in de zaal van het parochiehuis.

2 uur

Voorstelling van Henk Zoutendijks poppenspel:  AVONTUREN VAN PRINS BOUDEWIJN voor de meisjes der Lagere school en Huishoudschool in ’t Parochiehuis.

Half 3

Receptie van de kinderen der Bewaar- en Montessori-school in de Gymnastiekzaal.

Half 5

Voorstelling van Henk Zoutendijks poppenspel:  AVONTUREN VAN PRINS BOUDEWIJN voor de jongens van de Lagere school.

Donderdag 11 December

10 uur

Tractatie der kinderen van de Lagere-, Montessori-, Bewaaren Huishoudschool in de eigen lokaliteiten. Verder vrije dag.

Half 8

Triduum met Lof en preek door onze oud-parochiaan Pater Aug. van Helvoirt, M.S.C.

Vrijdag 12 December

Half 8

Plechtige H. Mis voor alle Weldoeners der Parochie, tevens voor onze jongens in Indië.

Half 8

Voortzetting van het triduum door Pater van Helvoirt.

Zaterdag 13 December

Half 8

Plechtige Requiemmis voor de 602 overledenen van de Parochie vanaf 10 December 1922 tot 1 Nov. 1947.

4 uur

Biecht-horen half 8 en na het Lof (ook ’s morgens tot 9 uur).

Half 8

Voortzetting van het triduum door Pater van Helvoirt.

Zondag 14 December

PLECHTIGE VIERING VAN HET ZILVEREN BESTAANS-JUBILEUM DER PAROCHIE DOOR ALLE PAROCHIANEN.

De morgen-diensten als op Zondag, om 7 uur, 8 uur, 9 uur en verder gelezen H. Mis om kwart vóór tien. Onder deze diensten Generale H. Communie van alle parochianen, uit dankbaarheid voor alle genaden, door de Parochie-kerk verkregen, alsook als eerherstel voor de tekortkomingen en fouten gedurende die jaren bedreven.

bruidjes begeleiden de stoet naar de kerk (25 jarig jubileum der parochie in 1947)

Half 11

Plechtige Hoogmis met assistentie voor boven aangegeven intentie met Feestpredicatie van onze oud-parochiaan Pater Jos. Verhoof O.S.C.

gedurende de plechtige jubileummis
interieur der kerk bij haar zilveren jubileum in 1947

12 uur

Aanbieding van de Feestgave der Parochianen aan het Kerkbestuur door de Voorzitter van het Feestcomité Dr. M. de Haas in de Pastorie.

Half 1 tot half 2

Receptie van het Kerkbestuur in de Pastorie.

3 uur

Plechtig Lof met assistentie en dankwoord van de Pastoor. Na het Lof Feest-cantate door het Kerkkoor „St. Caecilia”.

8 uur

Feestavond in de toneelzaal, aan de Parochianen geboden, tegen nader vast te stellen entrée.

Donderdag 18 December

7 uur

Feestavond voor alle medewerkenden aan de Feestviering: Kerkbestuur, Kerkkoor, Feest-commisie, Collectanten, Zelatricen, Zangeressen enz., in de Gymnastiekzaal.

Zondag 21 December

PLECHTIGE VIERING VAN HET ZILVEREN BESTAANS-JUBILEUM VAN HET KERKKOOR „SINTE CAECILIA”.

In de morgen-diensten Generale Communie van alle leden voor boven aangegeven intentie.

11 uur

Plechtige Hoogmis voor de levende en overleden leden.

Half 1 tot half 2

Receptie van het Koor-bestuur in de Pastorie.

3 uur

Plechtig Lof met „Te Deum”.

7 uur
Feestdiner, tegelijk viering van het Caecilia-feest.

Vrijdag 26 December

8 uur

Groot kerstoratorium met orkest en gemengd koor, gecomponeerd door onze Organist, de Heer Jan Hombergen, onder leiding van onze Directeur van het Kerkkoor, de Heer A. van Luyk, en levende beelden door onze parochiaan, de Heer Henri Sicking.
Nota Bene : Dit oratorium zal worden herhaald op Zondag 28 December en andere dagen, als dit nodig zou blijken.

Einde der Feestviering.