Aanhangsel

Onze jonge priesters, die in onze parochie, waar hun ouders woonden, hun eerste plechtige Mis celebreerden

1926
Pater Leo Verstegen van de Afr. Missiën, Kadier en Keer.

1932
Pater Franc. Broers, Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.

1933
Pater Joannes Verbiezen, St. Joseph-studiehuis, te Tilburg.

1934
Pater Corn. van Roessel, Miss. v. h. H. Hart te Tilburg, in 1945 door de Japanners vermoord bij de bevrijding van Manilla.

1935
Pater Adr. de Kort, Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.
Pater Walth. v. d. Hout, Miss. v. d. H. Geest, te Gernert.
De Eerw Heer Corn. Pulskens, Priester v. h. Bisdom.

1936.
Pater Joannes Pijnenburg, Miss. v. d. H. Geest, te Gemert.

1933
Pater Aug. van Helvoirt Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.

1938
Pater Jos. Verhoof, van de Kruisheren, te Uden.
De Eerw. Heer Jos. Verschuren, Priester v. h. Bisdom.

1939
Pater Henr. Nienhuys, v. d. H. Familie, te Kaatsheuvel.
Pater Joannes Jansen, van de Montfortanen van Oirschot.

1940
Pater Sebastianus van Beurden, van de Kruisheren, te Uden.
Eerw. Heer Joannes Smulders, Priester v. h. Bisdom.

1941
Pater Corn. van Haperen Priester v. d. H. Harten, te Ginneken.

1942
Eerw. Heer Corn. Hoendervangers, Priester v. h. Bisdom.
Dom Wilh. Steures, Benedictijn te Oosterhout.

1944
Pater Franc. Leyten, Bernardijn te Nieuwkuik.

Kapelaans van de Parochie


Kapelaan Antonius Verwiel, vanaf December 1922 tot Augustus 1933.


Lambertus Custers, vanaf Augustus 1933 tot April 1937.


Antonius Wassenberg, vanaf April 1937 tot Augustus 1947.


Antonius Sigmans (eerste 2e kapelaan) van Augustus 1937 tot Augustus 1944.


Franciscus van Esch, vanaf Augustus 1944.


Antonius Boeijen, vanaf Augustus 1947.

Overleden parochianen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten voor de parochie

(de cijfers geven het geboorte- en sterftejaar)

Overleden parochianen, die zich verdienstelijk maaktern voor de parochie

Maria Sars geb. Verschuuren die de leiding had bij de vervaardiging var kerklopers. 1886-1923.
Joannes van Roessel, Kerkregent, Korist en Vincentiaan. 1853-1923.
Charles Kieckens, leider der plechtigheden in de kerk. 1862-1927.
Zuster Marie Ignace (Anna Bruyns), hoofd der Meisjesschool. 1900-1931
Frederik Soeters, Secretaris van St. Rita. 1877-1934.
Adrianus Klazen, trouw tuinknecht der kerk. 1853-1939.
Joannes Chambon, trouwe geldophaler. 1869-1939.
Jan Verhoeven, steeds werkzaam voor de kerk.1863-1939.
Dr. Hendrik Moller, Kerkregent. 1869-1940.
Henricus Bonsel, architect der kerk. 1886-1941.
Adrianus de Bree hoogst getrouwe organist der kerk. 1872-1944.
Constantia van Dijk, ijveraarster der kerk. 1882-1945.
Anna van Dijk, idem. 1891-1945.
Jos. Janssen, Kerkregent 1872-1945.
Zr. Marie Rosalie (Theod. Siegmund), Onderwijzeres der Bewaarschool. 1890-1946.
Dorothea Sars, lid der St. Elisabeth’s vereniging. 1876-1947.

Bekende persoonlijkheden, die in onze parochie overleden

Ludovicus Bourgonjon, bekend beeldhouwer. 1835-1924.
Aug. Janssen, theologant van het St. Joseph-Studiehuis. 1903-1927.
Nicolaas van Riel, oud-deken van Waalwijk, 1873-1939.
Henr. Eykemans, Wethouder van Tilburg. 1882-1943.
Mgr. Alexander Sweens, Oud-president van ’t Groot Seminarie te Haaren. 1864-1945.

Parochianen, die vielen door Oorlogsgeweld

Mr. Lodewijk Moller (1911-1940) sneuvelde 10 Mei op vliegveld Valkenburg. Joannes Willems, door een bom gedood 11 Mei 1940.
Herman Franken (1925-1940) werd op 10 Mei door een granaatscherf gedood in Maria-hof (Broeders van Boekel). Max Grassens werd op 10 Mei 1940 bij een bombardement gedood.
Pieter Jan Lensen (1911-1941) vermoord door Duitsers bij Hulten.
Arthur de Rooy (1922-1944) verdronken in de Maas bij Blerick.
Joannes van den Biggelaar (1905-1943), verdronken in de zee bij Jersey (Frankrijk).
Wed. J. Janssens, op 3 Dec. 1944 te Blerick door een bom gedood.
Wilhelmus van Uden (1893-1944), gedood bij lucht-aanval te Loon-op-Zand.
Frans Th. P. M. van Spaendonck (1920-1945) stierf in het concentratiekamp te Buchenwalde 4 Maart 1945.
Cornelia Maria van Esch (1916-1945) stierf bij luchtaanval 1 Jan. 1945 te Loon op Zand.
Pater Corn. van Roessel (1909-1945), vermoord door de Japanners te Manilla.
Joannes P. J. M. van Besouw, (1888-1945?) in concentratie-kamp gestorven ?
Adrianus A. J. F. Appels (1906-1944), door Duitsers gefusilleerd in de Willem II kazerne te Tilburg.
Frater Rupertus (J. Voets), in 1946 overleden te Menado.

Bij de ramp van Huize „Mariëngaarde” 2 Febr. 1945 de volgende 13 parochianen

Mgr. Alexander Sweens, 1864-1945.
Wilhelmus J. van Pelt, 1932-1945.
Zuster Theresia (Anna Smeets), 1916-1945.
Zuster Philippa (Gerarda Droste), 1919-1945.
Constantia van Dijk, 1882-1945.
Anna van Dijk, 1891-1945.
Frans L. J. M. Janssen 1880-1945.
Jan Willem Wilting, 1836-1945.
Adriana van Baest, 1924-1945.
Francisca Roosen, 1925-1945.
Eduardus Megroot, 1910-1945.
Mathilda Rijnen, 1911-1945.
Gustave van Pelt, 1899-1945.
Josepha Frohn, 1940-1945.
Maria Snellen, 1908-1945.
Wilhelmina v. d. Wiel, 1923-1945.
Anna v. d. Zande, 1924-1945.

Statistieken der parochie 1923 – 1946